מח' מים וביוב פועלת במטרה לשפר ולייעל את תשתיות המים והביוב של המועצה ולספק לתושביה שירותי מים וביוב איכותיים. המחלקה פועלת באופן רציף לשיפור איכות ורמת השירות ללקוחותיה, כאשר מטרתה המרכזית של המחלקה היא שמירה על אמינות אספקת המים, תקינות סילוק ופינוי הביוב ורמת שירות נאותה וגבוהה. חשוב להדגיש כי גובה תעריפי המים אינו נקבע ע"י המועצה, אלא ע"י הרשות הממשלתית למים וביוב, כחלק ממדיניות ארצית אשר בין מטרותיה גם כיסוי עלויות התפעול של המחלקה.

המחלקה מחויבת להשקעת משאבים לשיפור שירותי המים והביוב, והפיכתם לאיכותיים ויעילים יותר. פעולות אלו כוללות בין היתר:

  • תפעול שוטף ובצוע של פעולות תחזוקה בארבעה מכוני טיהור ו – 15 תחנות שאיבה.
  • תפעול שוטף של מערכות גרביטציוניות ומערכות סניקה להולכת שפכים.
  • בקרה על שפכי המפעלים המוזרמים למערכות הביוב.
  • הקטנת פחת המים ככל שניתן.
  • שיקום תשתיות מים וביוב ישנות.
  • חיבור שכונות חדשות למערכת המים והביוב של המועצה.
  • אספקת מים ליישוב נווה זוהר.
  • למידה והבאת הטכנולוגיות החדשות והמובילות במשק המים והביוב העירוני.
  • אספקת  מי קולחים לחקלאות ולגינון הציבורי.
טבלת אנשי קשר - מים וביוב
שם תפקיד טלפון מייל
מאור אזולאי מנהל מחלקת מים וביוב 08-6688890 Maora@ma-tamar.co.il
מורן אזרזר מזכירת מחלקת מים וביוב 08-6688891 Morane@ma-tamar.co.il
טל יוגב סגן מנהל מחלקת מים וביוב Taly@ma-tamar.co.il
דוד בר נכון מפעיל מט"ש DavidBN@ma-tamar.co.il