המחלקה עוסקת במתן מידע הנוגע לתשתיות ציבוריות בתחומי הרשות, ובתוך כך מתאמת מידע, מוסרת מידע ומאשרת הרשאות לביצוע תשתיות. בנוסף מחלקת מידע גיאוגרפי הנדסי אחראית על הסדרי התנועה ותכנון תחבורתי במרחב המועצה וכן על מבנים מסוכנים ועל היטלים שונים.

תחומי אחריות

 • תיאום תשתיות במתחם הציבורי למניעת פגיעת עבודות בתשתיות קיימות.
 • הסדרת חניות והסדרי תנועה במרחב המועצה.
 • ניהול מערכת מידע גיאוגרפית.
 • טיפול במבנים מסוכנים.

ההתחייבות שלנו !

 • מענה לבקשות תיאום וביצוע עבודות בתחום הציבורי או בסמוך לו בתוך 10 ימי עבודה.
 • מענה ראשוני לפניות בנושאי מפגעים תעבורתיים במרחב המועצה בתוך 3 ימי עבודה.
 • עדכון שוטף של הפונים בנוגע לטיפול במפגעים תעבורתיים.
 • מענה לבקשות הנוגעות לתיאום ביצוע בתחום הציבורי או בסמוך לו – בתוך 10 ימי עבודה (מקרים מורכבים ייענו בתוך 15 ימי עבודה).
 • מענה לבקשות תיאום וביצוע עבודות בתחום הציבורי או בסמוך לו בתוך 10 ימי עבודה.
 • מענה ראשוני לפניות בנושאי מפגעים תעבורתיים במרחב המועצה בתוך 3 ימי עבודה.
 • עדכון שוטף של הפונים בנוגע לטיפול במפגעים תעבורתיים.
 • מענה לבקשות הנוגעות לתיאום ביצוע בתחום הציבורי או בסמוך לו – בתוך 10 ימי עבודה (מקרים מורכבים ייענו בתוך 15 ימי עבודה).