תפקיד המחלקה לקשר, לחבר ולתכלל בין התשתית הפיזית לתשתית הקהילתית ביישובים על מנת לקדם צמיחה דמוגרפית.

המחלקה מהווה את מרכז הקשר של היישוב מול המועצה ושל המועצה מול היישוב ותשמש כמוקד ידע מקצועי, רלוונטי ועדכני ליישובי המועצה ותושביה וכן תספק מידע והכוונה למתעניינים ונקלטים במועצה.

מטרות היחידה הן: חיזוק ההנהגות המקומיות כמקצועיות ומובילות דרך בתהליכי צמיחה דמוגרפית ותהליכי שינוי בישובים, פיתוח קהילות חזקות המניעות עצמן וחותרות לצמיחה ולעשייה, חיזוק הקשר בין המועצה ליישובים, להנהגות.