המחלקת אחראית על ניהול ותפעול המערך הכספי והחשבונאי של המועצה -וידוא כלל הפעולות הכספיות במערכת, עריכה והכנה בפועל של הדוחות הכספיים התקופתיים והשנתיים של המועצה, מעקב ובקרה מלאים אחר כלל התנועות הכספיות, ניהול המעקב התקציבי וביקורת, וידוא אישור חשבונות קבלנים וספקי שירותים בהלימה להסכמי ההתקשרות עימם, ריכוז ביצוע התשלומים לספקים, חשבות השכר, פיקוח על תזרים המזומנים של המועצה, עריכת התאמות בין רישומי הנהלת החשבונות לבין יתרות ודוחות הבנקים, ספקים, קבלנים, תאגידים, מוסדות וארגונים שונים.

טבלת אנשי קשר - הנהלת חשבונות
שם תפקיד טלפון מייל
תמר כהן הנה"ח חכ"ל ובנקים 08-6688857 Tamarc@ma-tamar.co.il
מלי אידל מנהלת חשבונות ראשית 08-6688858 mali@ma-tamar.co.il
אולגה אגושקוב ס. מנהלת חשבונות,הנה"ח מתנ"ס, תב"רים 08-6688803 OlgaA@ma-tamar.co.il
מירי שיר תקציבנית 08-6688863 miris@ma-tamar.co.il
רוני תורג'מן חשבת שכר 08-6688854 roni@ma-tamar.co.il
לינוי דנינו הנה"ח ספקים 08-6688859 Linoyd@ma-tamar.co.il
בלה פוליאנסקי הנה"ח מכון מצדה 08-6688827 Bellap@ma-tamar.co.il