המחלקה פועלת לשיפור השירות ולמיתוג המועצה בקרב התושבים, בעלי העסקים והמבקרים במרחב המועצה, וזאת, באמצעות הפעלת מוקד 106 אזורי.

באמצעות המוקד מרוכזות פניות תושבים, עסקים ומבקרים בתחומים שונים הנמצאים באחריות מחלקות המועצה, לרבות תלונות בנוגע למטרדים ומפגעים, והוא מהווה כתובת מעודכנת, זמינה ומהירה לטיפול בהן. מעבר לתפקידו של המוקד ב"צמצום המרחק" בין מקבלי השירות לבין המועצה הוא משמש גם ככלי ניהולי לייעול תהליכי העבודה ולהקטנת משך זמני הטיפול, זאת במקביל לתיעוד, מעקב ובקרה שוטפים אחר קצב ורמת הטיפול בפניות ובתלונות.

המוקד שואף לתת מענה 24/7 לכלל הפונים. הפניות מתקבלות באמצעות הטלפון, האפליקציה הרשותית, אתר אינטרנט, ווצ'אפ ישיר ועמוד הפייסבוק של המועצה. הפניות מתועדות במערכת ומופנות לטיפול המחלקה הרלוונטית תוך משלוח פרטי הפניה לגורם המטפל בשטח. הפונה מקבל מסרון עם פתיחת הפניה ובסיום הטיפול. במידה וקיים עיכוב במתן המענה נשלח לפונה מכתב רשמי מטעם המועצה.

מוקד 106 תמר
08-8000210