ממונה על תלונות הציבור

מבקר המועצה ממלא את תפקיד הממונה על פניות הציבור, מתוקף הוראת חוק הרשויות המקומיות (ממונה על תלונות הציבור), התשס"ח -2008.
הממונה משמש כתובת לכל אדם המבקש להגיש תלונה על המועצה והגופים הנתונים לביקורתו של מבקר המועצה.
הממונה מברר תלונות פרטניות על מנת לפתור בעיות במסגרת היחסים בין הציבור הרחב לבין המועצה, שמירת זכויותיו וקבלת שירות יעיל ואיכותי.
לעיתים ישנם מקרים בהם בירור התלונה המביא פתרון לבעיית המתלונן, מצביע על בעיה כללית או עקרונית הדורשת תיקון ברמת הארגון.
תלונות הציבור משמשות אמצעי חשוב לקבלת משוב על איכות הניהול, הביצוע ורמת השירות לציבור ומהוות  כלי בסיסי לבקרה על איכותו ובכך מאפשרות לנו  כארגון לשפר את תפקודם  של הגורמים בכל תחומי העשייה העירונית .

רן אורפני
מבקר וממונה תלונות הציבור
08-6688819
 

תהליך הטיפול בתלונות הציבור ברשות המקומית, בהתאם לחוק הרשויות המקומיות (ממונה על תלונות הציבור)

  1. קבלת תלונות הציבור ועיון בהן.
  2. ניתוח ראשוני של התלונה, לרבות הערכת אופן הטיפול בה.
  3. שליחת אישור קבלת התלונה למתלונן, במסגרתו ישיב הממונה בהתאם לאחת מהאפשרויות להלן: הממונה מנוע מלברר את התלונות בהתאם לסעיף 7 לחוק הרשויות המקומיות (הממונה על תלונות הציבור); נושא התלונה טופל/תוקן מיידית; התלונה התקבלה והנושא מצוי בטיפול.
  4. פניה לגורם הרלוונטי לצורך בירור התלונה והדרכים לתיקון הליקויים שהועלו.
  5. שליחת תשובה מפורטת למתלונן במסגרתה יפרט על הטיפול בפניה/תלונה ולו"ז לתיקון התקלה.
  6. מעקב ובירור בדבר סיום הטיפול בתלונה ביחידה הרלוונטית.
  7. שליחת תשובה סופית למתלונן על גמר הטיפול בתלונה והטיפול בליקוי.

דוח הממונה תלונות הציבור

אחת לשנה הממונה על תלונות הציבור יגיש לראש הרשות המקומית ולמועצת הרשות המקומית דין וחשבון על פעולותיו. המועצה תקיים דיון בעניין הדין וחשבון בתוך חודשיים מיום שהוגש לה.  דין וחשבון כאמור יהיה פתוח לעיון הציבור ויפורסם באתר האינטרנט של הרשות המקומית.

להלן אופן הפניה למבקר וממונה על תלונות הציבור:

1
פרטי הפונה
2
יצירת קשר
3
פרטי התלונה
4
צרופות לפניה

תושב מועצה אזורית תמר? (חובה) שדה חובה

סוג (חובה) שדה חובה

משלוח תשובה באמצעות (חובה) שדה חובה

לתשומת ליבכם, ניתן להזין עד 3800 תוים, אם אורך הפניה גדול מכך יש לצרף את התוכן כקובץ

 

אם ברשותך מסמכים והעתקי מענה, אנא צרף אותם לתלונה: