לשכת ראש הרשות מורכבת משתי מחלקות:

  1. מחלקת ראש המועצה
  2. דוברת וקשרים בינלאומיים 

ראש המועצה אחראי לגיבוש והובלת מדיניות המועצה וליצירת מערך שירותים איכותי וזמין לתושבים בכל יישוב ובמסגרות האזוריות, תוך קידום וייצוג המועצה, היישובים והאזור בפני רשויות המדינה. לשכת ראש המועצה פועלת למימוש מדיניות ראש המועצה תוך קיום קשר רציף עם התושבים, עם מנהיגי היישובים ועם גופים ציבוריים וממלכתיים. בלשכה ארבעה עובדים: עוזר ראש המועצה, האמון על ניהול לשכת ראש המועצה, על תחום הצמיחה הדמוגרפית ועל תקשורת; דוברת המועצה אחראית על תחום התקשורת ויחסי הציבור, על ניהול הקשרים הבינלאומיים ובכלל זה גיוס משאבים, וכן משמשת כיועצת ראש המועצה למעמד האישה ורכזת מגדר; מנהלת לשכה ומזכירה.

ניהול לשכת ראש המועצה

לשכת ראש המועצה מסייעת בידי ראש המועצה לנהל את ענייני הרשות באופן מיטבי, ונועדה להוות ערוץ יעיל, מקצועי וענייני בקשר הבלתי אמצעי שבין ראש המועצה לבין תושבים, עובדים ובעלי עניין נוספים. פעולות הלשכה כוללות: סיוע לראש המועצה במטלות השונות, ניהול יומן ותאום פגישות עם גורמי פנים וחוץ, קישור בין ראש הרשות לתושבים, מעקב ובקרה אחר החלטות, מעקב רצוף אחר פניות טלפוניות ומתן מענה להן, ניסוח מכתבים ופניות לגורמי חוץ, הנהגת תהליכי עבודה איכותיים ויעילים בממשק עם אגפי המועצה וגורמי חוץ, סיוע לאגפי המועצה בפרויקטים המונחים ע"י ראש הרשות, תיאום ביקורים ובכלל זה שרים ובעלי תפקידי מפתח בממשלה ובמגזר הציבורי, ליווי ראש הרשות בפעילויות נבחרות ובאירועים ייצוגיים.

בעלי תפקידים ופרטים ליצירת קשר:

טבלת אנשי קשר - לשכת ראש המועצה
שם תפקיד טלפון מייל
ניר ונגר ראש המועצה 08-6688809 Nirw@ma-tamar.co.il
נדיה גורליק מזכירת ראש המועצה 08-6688898 Nadiag@ma-tamar.co.il

דוברות וקשרי חוץ

טבלת אנשי קשר - דוברות וקשרי חוץ
שם תפקיד טלפון מייל
עפרה גזית דוברת המועצה ומנהלת קשרי חוץ 08-6688829 ofra@ma-tamar.co.il
 
 

פנייה ישירה