יועצת ראש המועצה לענייני מגדר

תפקיד זה מוגדר על פי חוק הרשויות המקומיות, תש"ס 2000, המחייב כל ראש רשות בארץ למנות יועצת למעמד האישה. באחריותה של היועצת להתוות ולקדם מדיניות כוללת לקידום מעמד האישה ברשות המקומית, לקידום השוויון המגדרי ולביעור ההפליה נגד נשים בכלל.

פעילות היועצת: גב' שושי אורון, יועצת ראש המועצה לענייני מגדר, פועלת להחדרת חשיבה מגדרית בכל אגפי המועצה, לרווחת המגדר הנשי.

  • פיתוח מנהיגות נשים בקהילה
  • קידום נשים בעסקים
  • יוזמות חינוכיות לטיפול וקידום שוויון בין המינים
  • ייצוג ותיאום קשרי חוץ בתחום מעמד האישה, תוך חיבור כל הגורמים הקהילתיים העוסקים בנושא
  • על פי חוק היועצת משמשת גם כממונה על תחום מניעה וטיפול בנושא הטרדות מיניות בעבודה