להורדת הטופס לחץ כאן

 

1
פרטים אישיים של המועמד
2
פרטי המשרה
3
פרטים על השכלה
4
פרטי שירות סדיר בצה"ל
5
פרטי קורסים השתלמויות ותעסוקה
מין * שדה חובה
מצב משפחתי * שדה חובה
 
הרשעה בבית משפט אזרחי/צבאי * שדה חובה
נפתח תיק בבימ"ש אזרחי/צבאי * שדה חובה
 
אופן הגעה למודעה * שדה חובה
השכלה יסודית * שדה חובה
שם בית הספרשם היישוב של בית הספרמס שנות הלימודשנת סיוםהמקצוע העיקריהתואר או התעודה
השכלה תיכונית * שדה חובה
שם בית הספרשם היישוב של בית הספרמס שנות הלימודשנת סיוםהמקצוע העיקריהתואר או התעודה
השכלה גבוהה
שם בית הספרשם היישוב של בית הספרמס שנות הלימודשנת סיוםהמקצוע העיקריהתואר או התעודה

ידיעת שפות - עברית, אנגלית,ערבית וכו' - שליטה מלאה/חלקית

ידיעת שפות * שדה חובה
קריאהכתיבהדיבור
שירות סדיר בצה"ל * שדה חובה
פרטי קורסים והשתלמויות
שם הקורס/השתלמות משך הקורס מועדו נערך מטעם תעודת גמר
פרטי תעסוקה נוכחית וקודמת (התחל מהתעסוקה האחרונה – הנוכחית ,כולל במועצה)
פרטי תעסוקה נוכחית וקודמת (התחל מהתעסוקה האחרונה – הנוכחית ,כולל במועצה) * שדה חובה
שם וכתובת מקום העבודה תקופת עבודה תפקיד השכר שהתקבל לאחרונה/דרגה סיבת הפסקת העבודה
אנשים המכירים אותי ויכולים להמליץ עלי
אנשים המכירים אותי ויכולים להמליץ עלי * שדה חובה
השם התפקיד/המקצוע הכתובת מס' הטלפון
קרובי משפחה במועצה
קרובי משפחה במועצה
שם פרטי ומשפחה יחס קרבה היחידה התפקיד
ציפיות בנושא השכר (ברוטו)
ציפיות בנושא השכר (ברוטו) * שדה חובה
השכר כיום: השכר המבוקש: הערות:
אני מציע בזה את מועמדותי למשרה הפנויה הנ"ל ומצהיר כי הפרטים ,שמסרתי בטופס זה ,נכונים.
Browser not supported