1
פרטים אישיים
2
פרטים על הלימודים
3
פרויקט למען הקהילה
4
צירוף אישורים

מסלול לימודים * שדה חובה

שנת הלימודים הנוכחית הינה שנת הלימודים * שדה חובה

האם בעברת קיבלת מלגה מהמועצה * שדה חובה

Browser not supported

 

 

לא תאושר מלגה ללא התחייבות לביצוע הפרויקט

פרויקטים למען הקהילה * שדה חובה

 

טופס אישור תושבות