מחלקת חקלאות

תחומי אחריות המחלקה כוללים: פיתוח אמצעי ייצור (קרקע ומים), ייצוג וליווי חקלאי המועצה (בין היתר באמצעות פעילות לגיוס מענקי מדינה), תמיכה בקליטת משפחות חקלאיות חדשות בסיוע מדריכים חקלאיים, פעילות לשמירה על קריטריונים להקצאת עובדים זרים, למתן מענה בתחום המחקר היישומי למחלות, מזיקים ובעיות אגרוטכניות בתחומי הגידול השונים, לפיתוח קרקע, פיתוח מקורות מים ושמירה על מכסות, ייצוג בגופים וארגונים שונים, ייצוג ושמירה על מכסות עובדים זרים, טיפול בנזקי חקלאות, שמירה על אינטרסים חקלאיים במענקים והלוואות להשקעות, סיוע בהלוואות ממועצת הצמחים, פינוי וטיפול בפסולת חקלאית ירוקה ופלסטיק ועבודה על חדשנות בחקלאות לטובת בידול המוצר כבעל ערך כלכלי מחדש. מחלקת החקלאות אחראית גם על תחנת הניסיונות בכיכר סדום, העוסקת במחקרים יישומיים בתחום החקלאות בדגש על צרכי חקלאי כיכר סדום, ונותנת מענים בתחומים של הגנת הצומח, פיתוח ידע חקלאי והנגשתו לחקלאים. התחנה פעולת כחלק ממרכז למחקר ופיתוח (מו"פ) ערבה תיכונה וצפונית,  ומשאביה מבוססים על מימון משרד החקלאות, המדען הראשי וקק"ל, בסיוע המועצה האזורית תמר. פעילות התחנה כוללת: ביצוע מחקרים חקלאיים, מתן מידע וסיוע לחקלאי הכיכר, ביצוע השתלמויות ומפגשי חקלאים.

דדי תורג'מן
רכז ועדת חקלאית
08-6688848