תפקיד

שם חבר בוועדה

יישוב

 יו"ר המועצה

רותי קפלן

עין חצבה

סגנית ומ"מ יו"ר הועדה לתכנון ובנייה

שירן תעסה

הר עמשא

חברה

עפרה שוורץ

נאות הכיכר

חברה

קורין תויתו

נאות הכיכר

חבר

דוד הראל

נווה זוהר

חבר

יריב קיטה

עין גדי

חבר

נמרוד הקר

עין גדי

חבר

אבנר (נרי) אראלי

עין גדי

חברה

ג'ני אבן

עין תמר