ישוב

שם חבר בוועדה

תפקיד

מועצה

ניר ונגר

יו"ר המועצה

עין חצבה

רותי קפלן

סגנית ומ"מ ראש המועצה

הר עמשא

שירן תעסה

חברה

עין גדי

יריב קיטה

חברה

נאות הכיכר

עפרה שוורץ

חברה

נאות הכיכר

קורין תויתו

חברה

עין גדי

יורם דביר

חבר

עין גדי

אבנר (נרי) אראלי

חבר

עין תמר

ג'ני אבן

חברה