פרוטוקלים ועדות המועצה 

 

מליאת המועצה

תפקיד

שם חבר בוועדה

יישוב

יו"ר המועצה

ניר ונגר

מועצה

סגנית ומ"מ יו"ר המועצה

רותי קפלן

עין חצבה

חברה

שירן תעסה

הר עמשא

חברה

יריב קיטה

עין גדי

חברה

עפרה שוורץ

נאות הכיכר

חברה

קורין תויתו

נאות הכיכר

חבר

דוד הראל

נווה זוהר

חבר

יורם דביר

עין גדי

חבר

אבנר (נרי) אראלי

עין גדי

חברה

ג'ני אבן

עין תמר

 

ועדת הנהלה וכספים - ועדת חובה

תפקיד

שם חבר בוועדה

יישוב

יו"ר המועצה

ניר ונגר

מועצה

סגנית ומ"מ יו"ר המועצה

רותי קפלן

עין חצבה

חבר (נבחר)

נרי אראלי

עין גדי

חברה (נבחרת)

שירן תעסה

הר עמשא

חברה (נבחרת)

עופרה שוורץ

נאות הכיכר

חבר/ה עובד)

מזכיר

מועצה

 

מליאת הועדה לתכנון ובנייה - ועדת חובה

תפקיד

שם חבר בוועדה

יישוב

יו"ר המועצה

ניר ונגר

מועצה

נבחרים

כל חברי מליאת המועצה

 

 

ועדת המשנה המקומית לתכנון ובנייה - ועדת חובה

תפקיד

שם חבר בוועדה

יישוב

יו"ר המועצה

ניר ונגר

מועצה

ממלאת מקום יו"ר (נבחרת)

שירן תעסה

הר עמשא

חבר / ה נבחרים

רותי קפלן

עין חצבה

חברה (נבחרת)

ג'ני אבן

עין תמר

חבר (נבחר)

יריב קיטה

עין גדי

חברה (נבחרת)

עופרה שוורץ

נאות הכיכר

 

ועדת הנחות מארנונה - ועדת חובה

תפקיד

שם חבר בוועדה

יישוב

יו"ר (נבחרת)

יריב קיטה

עין גדי

חבר (נבחר)

אבנר (נרי) אראלי

עין גדי

גזבר (עובד)

עידן שילמן

מועצה

מנהלת מח' שירותים חברתיים (עובדת)

אושרית מזוז

מועצה

יועצת משפטית

עו"ד יפית גרין נהרי

מועצה

 

ועדה חקלאית - ועדת חובה

תפקיד

שם חבר בוועדה

יישוב

יו"ר (נבחרת)

קורין תויתו

נאות הכיכר

חבר (נבחר)

אבנר (נרי) אראלי

עין גדי

חברה (נבחרת)

ג'ני אבן

עין תמר

חבר (עובד)

דודי קדוש

מועצה

 

מרכזי משק

 

 

ועדת ביקורת - ועדת חובה

תפקיד

שם חבר בוועדה

יישוב

יו"ר (נבחרת)

קורין תויתו

נאות הכיכר

חברה (נבחרת)

ג'ני אבן

עין תמר

חבר (נבחר)

יורם דביר

עין גדי

חבר (נבחר)

יריב קיטה

עין גדי

 

ועדה לאיכות הסביבה- ועדת חובה

תפקיד

שם חבר בוועדה

יישוב

יו"ר (נבחר)

אבנר (נרי) אראלי

עין גדי

חברה (נבחרת)

קורין תויתו

נאות הכיכר

חברה (נבחרת)

עופרה שוורץ

נאות הכיכר

חבר (נבחר)

דוד הראל

נווה זוהר

חבר (עובד)

אבי כהן

מועצה

חברה (נציגה)

רות קניסוולד

החברה להגנת הטבע

חברה (נציגה)

גונדי שחל

עין גדי

מוזמנת (נציגת יח"ס)

איילה גובר אברהמי

יח"ס

 

ועדה לשימור אתרים - ועדת חובה

תפקיד

שם חבר בוועדה

יישוב

יו"ר המועצה

ניר ונגר

מועצה

חבר (נבחר)

אבנר (נרי) אראלי

עין גדי

חברה (נבחרת)

שירן תעסה

הר עמשא

חבר (נבחר)

דוד הראל

נווה זוהר

מהנדס המועצה (עובד)

גלעד חזן

מועצה

יועץ

דקל גודוביץ

יועץ

 

ועדה למאבק בנגע הסמים – ועדת חובה

תפקיד

שם חבר בוועדה

יישוב

יו"ר  (נבחרת)  

שירן תעסה

הר עמשא

חברה (נבחרת)

עופרה שוורץ

נאות הכיכר

חבר (נבחר)

דוד הראל

נווה זוהר

חברה מנהלת השפ"ח (עובדת)

שלומית גיל טיין

מועצה

מנהלת אגף החינוך (עובדת)

שושי אורן

מועצה

מנהל בית הספר התיכון (עובד)

בן אראלי

מועצה

נציג הרשות למאבק בנגע הסמים

חגי ברוש

הרשות למאבק

חברה מנהלת מח' שירותים חברתיים (עובדת)

אושרית מזוז

מועצה

 

ועדה להנצחת זכרם של נפגעי טרור – ועדת חובה

תפקיד

שם חבר בוועדה

יישוב

יו"ר  (נבחרת)  

דוד הראל

נווה זוהר

חברה (נבחרת)

ג'ני אבן

עין תמר

חברה (נבחרת)

קורין תויתו

נאות הכיכר

נציגת מח' אירועים (חברה)

אנג'לה מולוצניקוב

מועצה

חברה  מנהלת מח' שירותים חברתיים (עובדת)

אושרית מזוז

מועצה

 

ועדת מכרזים מועצה – ועדת חובה

תפקיד

שם חבר בוועדה

יישוב

יו"ר (נבחרת)

יריב קיטה

עין גדי

חבר (נבחר)

יורם דביר

עין גדי

חברה (נבחרת)

ג'ני אבן

עין תמר

 

ועדת מלגות - ועדת רשות

תפקיד

שם חבר בוועדה

יישוב

יו"ר (נבחרת)

רותי קפלן

עין חצבה

חבר (נבחר)

קורין תויתו

נאות הכיכר

חבר מנהל אגף קהילה (עובד)

רונן ארליך

מועצה

חברה (נציגה)

איה סגל

עין תמר

חבר (נציג)

אסף סבג

עין גדי

חברה (עובדת)

סימה שוורץ

מועצה

חבר/ה (עובד/ת)

רכז חוגים

מועצה

 

ועדת חינוך - ועדת רשות

תפקיד

שם חבר בוועדה

יישוב

יו"ר (נבחרת)

ג'ני אבן

עין תמר

חברה (נבחרת)

עופרה שוורץ

נאות הכיכר

חבר (נבחר)

 

 

חברה מנהלת אגף חינוך (עובדת)

שושי אורן

מועצה

חברה (עובדת)

ענת בוסקילה

מועצה

חבר (עובד)

 

נוער כיכר

חבר (עובד)

גיש עמית

מנהל בי"ס יסודי

חבר (עובד)

בן אראלי

מנהל בי"ס תיכון

חברה (נציגה)

דליה זגורי

נאות הכיכר

חברה (עובדת)

סימה שוורץ

מועצה

חברה (נציגה)

עידית הקר

עין גדי

חברה (נציגה)

ענבל גיל

נאות הכיכר

חברה (נציגה)

רביטל סבג

עין גדי

חבר (עובד)

 

נוער עין גדי

חברה (נציגה)

רקפת דור

עין תמר

חבר (נציג)

שאולי קורש

הר עמשא

חברה (עובדת)

תמי מאירי

בית הספר תמר

חברה (עובדת)

תמי מסלם

מועצה

 

ועדת בחינה -ועדת חובה

תפקיד

שם חבר בוועדה

יישוב

חברה (נציגה)

נעמה ורמוט

עין תמר

חבר (נציג)

אנדריי בוסקילה

עין גדי

בכל ועדה יישב רק נציג ציבור אחד מבין שניהם על פי בחירת המועצה.

 

ועדת מל"ח - ועדת חובה

תפקיד

שם חבר בוועדה

יישוב

יו"ר המועצה

ניר ונגר

מועצה

חבר ראש מטה החירום הרשותי (עובד)

 

מועצה

חבר  ראש מכלול בטחון וקב"ט (עובד)

בני בן שושן

מועצה

מזכירת מטה החירום (עובדת)

יוליה זוהר

מועצה

חבר ראש מכלול פס"ח ואוכלוסייה (עובד)

רונן ארליך

מועצה

חברה ראש מכלול חינוך  (עובדת)

שושי אורן

מועצה

חברה ראש מכלול כ"א ועובדים זרים (עובדת)

איילה בורבא

מועצה

חברה ראש מכלול דוברות ומידע לציבור (עובדת)

עופרה גזית

מועצה

מחזיקת תיק מוקד 106

סופי בז'נר

מועצה

חבר מחזיק תיק חקלאות (עובד)

דודי קדוש

מועצה

חברה מחזיקת תיק רווחה (עובדת)

אושרית מזוז

מועצה

חבר מחזיק תיק פס"ח (עובד)

אבי זגורי

מועצה

חבר ראש מכלול תפעול ולוגיסטיקה (עובד)

אבי כהן

מועצה

מחזיק תיק דלק וגפ"מ

מאור בן דוד

מועצה

מחזיק תיק חשמל

שי נחשון

מועצה

מחזיקת תיק תחבורה והסעים

איילה זגורי

מועצה

חבר מחזיק תיק מים וביוב (עובד)

שלום חסון

מועצה

חבר מחזיק תיק הגנת הסביבה (עובד)

רז לוגסי

מועצה

חברה מחזיקת תיק בריאות (עובדת)

נטע ברסט ראובן

מועצה

חבר מחזיק תיק משכ"ל ומזון (עובד)

סמי דדון

מועצה

חבר ראש מכלול הנדסה ובינוי (עובד)

גלעד חזן

מועצה

מחזיק תיק מבנים

פיני הרוש

מועצה

חבר ראש מכלול תיירות (עובד)

ד"ר אלעד אלמוג

מועצה

נציג ראש תחום חירום, בטיחות וביטחון מי"ה מתוקף תפקידו

 

מי"ה

נציג/ת יח"ס בוועדת מל"ח מתוקף תפקידה

 

יח"ס

נציגי גורמי חוץ כב"א, מד"א, משטרת ישראל, מתוקף תפקידם

 

 

נציג התאחדות בתי המלון מתוקף תפקידו

אודי זיכרמן

 

נציג יקל"ר מתוקף תפקידו

 

פיקוד העורף

 

ועדת ערר לענייני ארנונה שליד המועצה האזורית תמר - ועדת חובה

תפקיד

שם חבר בוועדה

יישוב

יו"ר (נציג)  

יהושע פקס

הר עמשא

חברה נציגה)

נעמה ורמוט

עין תמר

חבר (נציג)

דוד שיין

הר עמשא

 

ועדת רכש ובלאי - ועדת חובה

תפקיד

שם חבר בוועדה

יישוב

יו"ר גזבר (עובד)

עידן שילמן

מועצה

חברה קניינית  (עובדת)

גלי עטר

מועצה

חברה מ"מ מח' רכש מכרזים והתקשרויות (עובדת)

יערית הרוש

מועצה

יועמ"ש (חברה)

מורן יצחקי

מועצה

 

ועדת השקעות – ועדת חובה

תפקיד

שם חבר בוועדה

יישוב

יו"ר  גזבר (עובד)  

עידן שילמן

מועצה

חבר מהנדס המועצה (עובד)

גלעד חזן

מועצה

חבר מזכיר (עובד)

מזכיר

מועצה

 

ועדת רשות תמרור – ועדת רשות

תפקיד

שם חבר בוועדה

יישוב

יו"ר (נבחר)  

ניר ונגר

מועצה

חבר (עובד)

יובל גולדמן

מועצה

חבר (נציג משטרת ערד)

פרץ איצקוביץ

משטרה

חבר (נציג משטרת דימונה)

אדיר כהן

משטרה

 

ועדה להקצאת קרקע ומבנים – ועדת חובה

תפקיד

שם חבר בוועדה

יישוב

יו"ר הועדה (עובד)  

גלעד חזן

מועצה

חבר (עובד)

מזכיר

מועצה

חבר (עובד)

עידן שילמן

מועצה

חבר (עובד)

פיני הרוש

מועצה

חברה (יועמ"ש)

יפית גרין נהרי

 

 

ועדת שילוט – ועדת רשות

תפקיד

שם חבר בוועדה

יישוב

יו"ר (עובד)  

פיני הרוש

מועצה

חבר (עובד)

אבי כהן

מועצה

חבר(עובד)

עידן שילמן

מועצה

חבר (עובד)

רז לוגסי

מועצה

 

חכ"ל חבל ים המלח - דירקטוריון

תפקיד

שם חבר בוועדה

יישוב

יו"ר  (נבחר)

ניר ונגר

מועצה

דירקטור  (נבחר)

יריב קיטה

עין גדי

דירקטור  (עובד)

פיני הרוש (בכפוף למשרד הפנים)

מועצה

דירקטור (עובד)

עידן שילמן

מועצה

דירקטור (נציג)

כוכי אבני

עין תמר

דירקטורית (נציגה)

אור אלבז (בכפוף לאישור משרד הפנים

עין גדי

 

מטמנות אפעה בע"מ  - דירקטוריון

תפקיד

שם חבר בוועדה

יישוב

יו"ר המועצה (נבחר)

ניר ונגר

מועצה

דירקטורית (נבחרת)

ג'ני אבן

עין תמר

דירקטור (עובד)

עידן שילמן

מועצה

דירקטור (עובד)

גלעד חזן

מועצה

דירקטורית (נציגה)

לילך דמתי

עין תמר

דירקטור (נציג)

 

 

דירקטור מטעם אמניר

ערן ספיר

 

דירקטור מטעם אמניר

עילי ליבני

 

 

מעיינות זוהר – דירקטוריון

תפקיד

שם חבר בוועדה

יישוב

יו"ר המועצה (נבחר)

ניר ונגר

מועצה

דירקטור (נבחרת)

שירן תעסה

הר עמשא

דירקטור (עובד)

עידן שילמן

מועצה

דירקטור (עובד)

אבי כהן

מועצה

דירקטורית (נציגה)

נועה גורדון

עין תמר

דירקטור (נציג)

 

 

 

ועד מנהל עמותת תמרית

תפקיד

שם חבר בוועדה

יישוב

יו"ר (נבחר)

ניר ונגר

מועצה

דירקטורית (נבחרת)

ג'ני אבן

עין תמר

דירקטור (עובד)

עידן שילמן

מועצה

דירקטורית (עובדת)

עפרה גזית

מועצה

דירקטורית  (נציגה)

יסמין כהן

עין גדי

דירקטור (נציג)

דוד מרקברייט

עין חצבה

 

ועד מנהל עמותת מכון המחקר

תפקיד

שם חבר בוועדה

יישוב

יו"ר (נבחר)

ניר ונגר

מועצה

דירקטורית (נבחרת)

עופרה שוורץ

נאות הכיכר

דירקטור (עובד)

עידן שילמן

מועצה

דירקטורית (עובד)

עפרה גזית

מועצה

דירקטורית  (נציגה)

נועה גורדון

עין תמר

דירקטור (נציג)

אלון שחל

עין גדי