פרוטוקלים ועדות המועצה 

תפקידים ורשימת ועדות המועצה

מליאת המועצה

יישוב

שם חבר בוועדה

יישוב

מועצה

ניר ונגר

יו"ר המועצה

עין חצבה

רותי קפלן

סגנית ומ"מ ראש המועצה

הר עמשא

שירן תעסה

חברה

עין גדי

יריב קיטה

חברה

נאות הכיכר

עפרה שוורץ

חברה

נאות הכיכר

קורין תויתו

חברה

נווה זוהר

דוד הראל

חבר

עין גדי

יורם דביר

חבר

עין גדי

אבנר (נרי) אראלי

חבר

עין תמר

ג'ני אבן

חברה

 

ועדת הנהלה וכספים - ועדת חובה

יישוב

שם חבר בוועדה

תפקיד

מועצה

ניר ונגר

יו"ר הועדה

עין חצבה

רותי קפלן

חברה

עין גדי

נרי אראלי

חבר

הר עמשא

שירן תעסה

חברה

נאות הכיכר

עופרה שוורץ

חברה

מועצה

יובל מסילתי

מוזמן מנכ"ל ומנהל כספים (עובד)

 

מליאת הועדה לתכנון ובנייה - ועדת חובה

יישוב

שם חבר בוועדה

תפקיד

מועצה

ניר ונגר

יו"ר הועדה

 

כל חברי מליאת

המועצה

נבחרים

 

ועדת המשנה המקומית לתכנון ובנייה - ועדת חובה

יישוב

שם חבר בוועדה

תפקיד

מועצה

ניר ונגר

יו"ר הועדה

הר עמשא

שירן תעסה

סגנית ומ"מ יו"ר הועדה

עין חצבה

רותי קפלן

חברה

עין תמר

ג'ני אבן

חברה

עין גדי

יריב קיטה

חבר

נאות הכיכר

עופרה שוורץ

חברה

 

ועדת הנחות לענייני ארנונה - ועדת חובה

יישוב

שם חבר בוועדה

תפקיד

עין גדי

יריב קיטה

יו"ר הוועדה (נבחר)

עין גדי

אבנר (נרי) אראלי

חבר (נבחר)

מועצה

יובל מסילתי

חבר גזבר (עובד)

מועצה

אושרית מזוז

חברה מנהלת מח' שירותים חברתיים (עובדת)

מועצה

עו"ד יפית גרין נהרי

חברה (יועצת משפטית)

 

ועדה חקלאית - ועדת חובה

יישוב

שם חבר בוועדה

תפקיד

נאות הכיכר

קורין תויתו

יו"ר הוועדה (נבחרת)

עין גדי

אבנר (נרי) אראלי

חבר (נבחר)

עין תמר

ג'ני אבן

חברה (נבחרת)

מועצה

דודי קדוש

חבר (עובד)

 

מרכזי משק

 

 

ועדת ביקורת - ועדת חובה

יישוב

שם חבר בוועדה

תפקיד

נאות הכיכר

קורין תויתו

יו"ר הוועדה

עין תמר

ג'ני אבן

חברה

עין גדי

יורם דביר

חבר

עין גדי

יריב קיטה

חבר

 

ועדה לאיכות הסביבה- ועדת חובה

יישוב

שם חבר בוועדה

תפקיד

עין גדי

אבנר (נרי) אראלי

יו"ר הוועדה (נבחר)

נאות הכיכר

קורין תויתו

חברה (נבחרת)

נאות הכיכר

עופרה שוורץ

חברה (נבחרת)

נווה זוהר

דוד הראל

חבר (נבחר)

מועצה

אבי כהן

חבר (עובד)

החברה להגנת הטבע

רות קניסוולד

חברה (נציגה)

עין גדי

גונדי שחל

חברה (נציגה)

יח"ס

איילה גובר אברהמי

מוזמנת (נציגת הגנ"ס)

 

 

 

 

ועדה לשימור אתרים - ועדת חובה

יישוב

שם חבר בוועדה

תפקיד

מועצה

ניר ונגר

יו"ר הוועדה (נבחר)

עין גדי

אבנר (נרי) אראלי

חבר (נבחר)

הר עמשא

שירן תעסה

חברה (נבחרת)

נווה זוהר

דוד הראל

חבר (נבחר)

מועצה

גלעד חזן

חבר מהנדס המועצה (עובד)

 

ועדה למאבק בנגע הסמים – ועדת חובה

יישוב

שם חבר בוועדה

תפקיד

הר עמשא

שירן תעסה

יו"ר הוועדה (נבחרת)

נאות הכיכר

עופרה שוורץ

חברה (נבחרת)

נווה זוהר

דוד הראל

חבר (נבחר)

מועצה

שלומית גיל טיין

חברה מנהלת השפ"ח (עובדת)

מועצה

 

חבר מנהל אגף חינוך (עובד)

מועצה

בן אראלי

חבר מנהל בית הספר התיכון (עובד)

 

 

נציג הרשות למאבק בנגע הסמים

מועצה

אושרית מזוז

מוזמנת מנהלת מח' שירותים חברתיים (עובדת)

 

ועדה להנצחת זכרם של נפגעי טרור – ועדת חובה

יישוב

שם חבר בוועדה

תפקיד

נווה זוהר

דוד הראל

יו"ר הוועדה (נבחר)

עין תמר

ג'ני אבן

חברה (נבחרת)

נאות הכיכר

קורין תויתו

חברה (נבחרת)

מועצה

 

חברה נציגת מח' אירועים (עובדת)

מועצה

אושרית מזוז

מוזמנת מנהלת מח' שירותים חברתיים (עובדת)

 

ועדת מכרזים מועצה – ועדת חובה

יישוב

שם חבר בוועדה

תפקיד

עין גדי

יריב קיטה

יו"ר הוועדה (נבחר)

עין גדי

יורם דביר

חבר (נבחר)

עין תמר

ג'ני אבן

חברה (נבחרת)

 

ועדת בחינה -ועדת חובה

יישוב

שם חבר בוועדה

תפקיד

עין תמר

נעמה ורמוט

חברה (נציגה)

עין גדי

אנדריי בוסקילה

חבר (נציג)

בכל ועדה יישב רק נציג ציבור אחד מבין שניהם על פי בחירת המועצה.

הרכב הוועדה משתנה בהתאם לתפקיד הנדרש

 

ועדת מל"ח - ועדת חובה

יישוב

שם חבר בוועדה

תפקיד

מועצה

ניר ונגר

יו"ר הוועדה

מועצה

יובל מסילתי

חבר ראש מטה החירום הרשותי (עובד)

מועצה

מנהל אגף קהילה

חבר יו"ר פס"ח ואוכלוסייה (עובד)

מועצה

ענת בוסקילה

חברה ראש מכלול חינוך וקהילה

מועצה

איילה בורבא

חברה ראש מכלול כ"א ועובדים זרים

(עובדת)

מועצה

עופרה גזית

חברה ראש מכלול דוברות (עובדת)

מועצה

סיון טויטו

חברה ראש מכלול מידע לציבור ומוקד 106

(עובדת)

מועצה

יובל גולדמן

חבר סגן ראש מכלול הנדסה ותשתיות

(עובד)

מועצה

דודי קדוש

חבר ראש מכלול חקלאות (עובד)

מועצה

אושרית מזוז

חברה מחזיקת תיק רווחה (עובדת)

מועצה

אבי זגורי

חבר מחזיק תיק פס"ח (עובד)

מועצה

מאור בן דוד

חבר סגן ראש מכלול תפעול ולוגיסטיקה (עובד)

מועצה

אבי כהן

חבר ראש מכלול תפעול ולוגיסטיקה (עובד)

יח"ס

אורלי מילר

חברה נציגת יח"ס בוועדת מל"ח

מועצה

שלום חסון

חבר מחזיק תיק מים וביוב (עובד)

מועצה

רז לוגסי

חבר מחזיק תיק תברואה איכה"ס (עובד)

מועצה

רונן ארליך

חבר מחזיק תיק בריאות (עובד)

מועצה

סמי דדון

חבר מחזיק תיק משכ"ל ומזון (עובד)

מועצה

בני בן שושן

חבר ראש מכלול בטחון וקב"ט (עובד)

מועצה

גלעד חזן

חבר ראש מכלול הנדסה ובינוי (עובד)

מועצה

ד"ר אלעד אלמוג

חבר ראש מכלול תיירות (עובד)

מי"ה

 

ראש תחום חירום, בטיחות וביטחון מי"ה מתוקף תפקידו

מועצה

דוד איתן

סגן ראש מכלול כ"א ועובדים זרים (עובד)

מועצה

יוליה זוהר

מזכירת מטה החירום (עובדת)

 

 

נציגי גורמי חוץ כב"א, מד"א, משטרת ישראל, מתוקף תפקידם

 

אודי זיכרמן

נציג התאחדות בתי המלון

 

ועדת ערר לענייני ארנונה שליד המועצה האזורית תמר - ועדת חובה

יישוב

שם חבר בוועדה

תפקיד

הר עמשא

יהושע פקס

יו"ר הוועדה (נציג)

עין תמר

נעמה ורמוט

חברה נציגה)

הר עמשא

דוד שיין

חבר (נציג)

 

ועדת רכש ובלאי - ועדת חובה

יישוב

שם חבר בוועדה

תפקיד

מועצה

עידן שילמן

יו"ר הוועדה ס. גזבר (עובד)

מועצה

גלי עטר

חברה קניינית (עובדת)

מועצה

עו"ד גלית עמרם

חברה מנהלת מח' רכש מכרזים והתקשרויות (עובדת)

מועצה

עו"ד מורן יצחקי

חברה יועצת משפטית

 

ועדת השקעות – ועדת חובה

יישוב

שם חבר בוועדה

תפקיד

מועצה

יובל מסילתי

יו"ר הוועדה מנכ"ל ומנהל כספים (עובד)

מועצה

גלעד חזן

חבר מהנדס המועצה (עובד)

מועצה

עידן שילמן

חבר סגן גזבר (עובד)

 

ועדת רשות תמרור – ועדת רשות

יישוב

שם חבר בוועדה

תפקיד

מועצה

ניר ונגר

יו"ר הוועדה (נבחר)

מועצה

יובל גולדמן

חבר (עובד)

משטרה

פרץ איצקוביץ

חבר (נציג משטרת ערד)

משטרה

אדיר כהן

חבר (נציג משטרת דימונה)

 

ועדת מלגות - ועדת רשות

יישוב

שם חבר בוועדה

תפקיד

עין חצבה

רותי קפלן

יו"ר הוועדה (נבחרת)

נאות הכיכר

קורין תויתו

חברה (נבחרת)

מועצה

מנהל אגף קהילה

חבר (עובד)

עין תמר

איה סגל

חברה (נציגה)

עין גדי

אסף סבג

חבר (נציג)

מועצה

סימה שוורץ

חברה (עובדת)

מועצה

רונן ארליך

חבר (עובד)

 

ועדת חינוך - ועדת רשות

יישוב

שם חבר בוועדה

תפקיד

עין תמר

ג'ני אבן

יו"ר הוועדה (נבחרת)

נאות הכיכר

עופרה שוורץ

חברה (נבחרת)

מועצה

מנהל אגף חינוך

חבר/ה (עובד/ת)

מועצה

ענת בוסקילה

חברה (עובדת)

נוער כיכר

 

חבר/ה (עובד/ת)

מנהל בי"ס יסודי

גיש עמית

חבר (עובד)

מנהל בי"ס תיכון

בן אראלי

חבר (עובד)

נאות הכיכר

דליה זגורי

חברה (נציגה)

מועצה

סימה שוורץ

חברה (עובדת)

עין גדי

עידית הקר

חברה (נציגה)

נאות הכיכר

ענבל גיל

חברה (נציגה)

עין גדי

רביטל סבג

חברה (נציגה)

נוער עין גדי

 

חבר/ה (עובד/ת)

עין תמר

רקפת דור

חברה (נציגה)

הר עמשא

שאולי קורש

חבר (נציג)

בית הספר תמר

תמי מאירי

חברה (עובדת)

מועצה

תמי מסלם

חברה (עובדת)