מחלקת הנהלת החשבונות אחראית על ריכוז, רישום ומעקב מכלול הפעולות הכספיות של מחלקות המועצה וגופי הסמך שלה.

תחומי אחריות

  • מעקב ורישום הוצאות והכנסות בתקציבי מחלקות המועצה.
  • ניהול ופיקוח מערך תשלומים לקבלנים ולספקים.
  • דיווחים כספיים למשרדי ממשלה, לרשויות ולגורמים במועצה.
  • ייעוץ ומידע כספי למחלקות.
  • מידע כספי לוועדי יישובים.

ההתחייבות שלנו !
מסירת מידע לוועדי יישובים בתוך 3 ימים.