חוברת הסבר לביצוע הליך הנגשה פרטנית

 

חוברת הסבר לביצוע הליך הנגשה פרטנית.pdf