המחלקה לשירותים חברתיים אחראית על מתן שירותי רווחה לתושבי המועצה.
המחלקה פועלת לקידום איכות החיים של התושבים באמצעות ליוויים בכל מעגלי החיים בשגרה ובמשבר, ושואפת להעניק שירות ברמה מקצועית גבוהה בתחומי הטיפול, התמיכה, האיתור והמניעה, ההגנה והשיקום. פעולת המחלקה מתבצעת תוך שיתופי פעולה עם מערכות ובעלי תפקידים בקהילה ובדגש על שמירת כללי האתיקה, צנעת הפרט וכבוד האדם.

תחומי אחריות
פרט ומשפחה

 • מענה רגשי וחומרי לאנשים ומשפחות הנמצאים בקשיים (פרנסה, תעסוקה, נכויות, גירושין, מחלה, קשיים עם ילדים ועוד...)
 • ליווי, תמיכה והעצמה בשלבי החיים השונים.
 • ייעוץ והכוונה במיצוי זכויות.
 • ליווי ותיווך מול מערכות ומוסדות בירוקרטיים.
 • העלאת מודעות לאיתור מצבי סיכון.
 • עבודה על פי חוק: תסקירים לבתי משפט ולבתי דין בנושא גירושין, אפוטרופסות, חוק נוער – טיפול במקרי אלימות או פגיעות מיניות, הכנת תסקירים למינוי אפוטרופוס והפעלת חוק חסרי ישע.

קהילה

 • זיהוי צרכים והתאמת מענים קהילתיים, כגון: סדנאות, קבוצות העצמה ותמיכה ומפגשי הסברה.
 • קידום פעילויות התנדבות מאורגנות ביישובי המועצה.
 • מענה מקצועי של גורמי הרווחה בזמן אירועי חירום ולאחריהם.

הגיל השלישי

 • ליווי ותיווך במקרים של זכאות לעזרה סיעודית במסגרת חוק.
 • סיעוד של ביטוח לאומי.
 • הפעלת מועדוני יום לגיל השלישי.
 • ייעוץ ותמיכה לאזרח הוותיק ולמשפחתו.

ההתחייבויות שלנו !

 • מענה מיידי ועד יום עבודה אחד לפניות במקרי חירום.
 • מענה ראשוני לפניות תושבים בתוך 2 ימי עבודה;
 • מענה טיפולי ראשוני בתוך 7 ימי עבודה (במקרה הצורך).
 • קיום פגישה עם עו"ס בתוך 7 ימי עבודה (מיום המענה הראשוני) הפגישה מתקיימת במשרדי המחלקה במועצה או בקיבוץ עין גדי .