הועדה להגנת הסביבה "תמר" קיימת מאז שנת 2002 והיא משמשת כפורום ציבורי לדיון והעלאת בעיות והצעת פתרונות עבור נושאים סביבתיים המועלים על ידי תושבי המועצה. בין היתר הוועדה עוסקת בתחומים הבאים: שמירה על איכות המים והאוויר, קידום הטיפול בנושא הבולענים, הגברת המחזור וכן קידום הטיפול במטרד הזבובים והיתושים. עבודות הוועדה מתבצעת תוך בשיתוף פעולה עם אגף התפעול.

בשנים האחרונות מקדמת הועדה מספר נושאים מרכזיים והם:

  1. שמירה על איכות המים במעיינות ובנחלים.
  2. שמירה על איכות האוויר במישור רותם - הועדה נערכת לליווי הקמת מערך הניטור על פי לוח הזמנים שקבע המשרד להגנת הסביבה, ולפיקוח על פעילותו השוטפת באמצעות חקיקת חוק עזר עירוני תואם שילווה את המהלך.
  3. ניטור מטרד הזבובים והיתושים.
  4. קידום הפעלת משק מודל בירדן תוך פעילות לסיוע בהקטנת מטרד הזבובים.
  5. מעקב אחרי קידום תכניות בנושא קציר המלח ותעלת ההזנה החדשה.
  6. העלאה לסדר היום של תופעת הבולענים ונסיגת המים בים המלח וקידום פתרונות באמצעים שונים.
  7. פעילויות חינוך והסברה: בעזרת היחידה הסביבתית, אגף התפעול ובתי הספר מתקיימת פעילות ענפה ומגוונות בכל נושאי הסביבה על ידי למידה מתמשכת במהלך שנת הלימודים ובימי שיא מרוכזים, למשל בתחומי ההתייעלות האנרגטית והמחזור.
  8. מחזור- בשיתוף פעולה ובהובלה של אגף התפעול, נשקלת התאמה מחודשת של תכנית המחזור המועצתית, בדגש על הקמת מרכזי מחזור. בנוסף מתוכנן תהליך של "יירוק המלונות" במסגרתו תחל עבודה להצגת יתרונות המחזור וההתייעלות האנרגטית למלונאים.

פרוטוקולים