דיגום מים:

דיגום מי השתייה חיוני לצורך הבטחת איכותם התברואתית של המים והתאמתם לנדרש בתקנות בריאות העם התשל"ד 1974.

את הדיגום חייב לבצע דוגם מי שתייה מוסמך אשר עבר קורס דיגום מי שתייה של משרד הבריאותהדוגם מגיע אל נקודת הדיגום ומבצע את הדיגום בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

לפני לקיחת הדגימה הדוגם מבצע בדיקת כלור חופשי, עם סיום הבדיקה הדוגם לוקח דגימה מברז הדיגום ומעביר אותה למעבדה מוסמכת תוך 6 שעות מלקיחת הדגימה לבדיקות בקטריאליות וכימיות.

משרד הבריאות עוקב אחר ביצוע בדיקות המים באמצעים ממוחשבים, בדיקות שהעלו חריגה מהתקנות מדווחות באופן מיידי, וספקי המים נדרשים לנקוט בפעולות לאבטחת בריאות הצרכנים.

במקרה של ממצאים חורגים, מבוצע טיפול מיידי במים ובמערכת האספקה ונערכות בדיקות נוספות.​​

תוצאות הדיגום מתפרסמות באתר משרד הבריאות - לצפייה בתוצאות לחצן כאן