מחלקת הגינון נותנת מענה אחזקתי ומפקחת על שטחי גינון קיימים ופיתוח שטחי גינון חדשים, תוך מתן דגש על חיסכון במים וחזות יפה ואסתטית ברחבי המועצה. בתחום הגינון במועצה מטופלים כ- 350 דונם.

עיקר תפקידי המחלקה :

  1. אחזקת גינון קיים.
  2. פיתוח ותכנון גינון חדש על-פי הנחיות המועצה.
  3. מעבר להשקיה במי קולחין באזור התיירות, דבר זה יחסוך במים וינצל משאבים קיימים.
  4. שמירה על גינון ייחודי לאזור ים המלח .
  5. שדרוג מערכת המים, שליטה ובקרה תוך חיסכון במים .
  6. שיתוף פעולה עם הקהילה -נטיעות ועזרה מקצועית.
  7. ליווי עבודות גינון באזורי פיתוח בעין בוקק.
טבלת אנשי קשר - גינון וחופים
שם תפקיד טלפון מייל
עופר סלע מנהל מחלקת גינון וחופים 08-6688845 ofer@ma-tamar.co.il
אור ימין פקח גינון garden@ma-tamar.co.il
איתי אלמליח פקח חופים itai.a@ma-tamar.co.il
אלון בן מרדכי פקח חופים alon@ma-tamar.co.il
נתנאל חטואל פקח חופים netanel@ma-tamar.co.il
ליאת אלמקייס מזכירת מחלקת חופים וגינון 08-6688825 liat@ma-tamar.co.il