מחלקת הגינון נותנת מענה אחזקתי ומפקחת על שטחי גינון קיימים ופיתוח שטחי גינון חדשים, תוך מתן דגש על חיסכון במים וחזות יפה ואסתטית ברחבי המועצה. בתחום הגינון במועצה מטופלים כ- 500 דונם.

עיקר תפקידי המחלקה :

  1. אחזקת גינון קיים.
  2. פיתוח ותכנון גינון חדש על-פי הנחיות המועצה.
  3. מעבר להשקיה במי קולחין באזור התיירות, דבר זה יחסוך במים וינצל משאבים קיימים.
  4. שמירה על גינון ייחודי לאזור ים המלח .
  5. שדרוג מערכת המים, שליטה ובקרה תוך חיסכון במים .
  6. שיתוף פעולה עם הקהילה -נטיעות ועזרה מקצועית.
  7. ליווי עבודות גינון באזורי פיתוח בעין בוקק.
  8. שירותי גינון בחלק מיישובי המועצה.
טבלת אנשי קשר - גינון וחופים
שם תפקיד טלפון מייל
אמנון שמעוני מנהל מחלקת חופים וגינון 08-6688845 Amnons@ma-tamar.co.il
איתי אלמליח סגן מנהל מחלקת חופים Itai.a@ma-tamar.co.il
ליאת אלמקייס מזכירת מחלקת חופים וגינון 08-6688825 liat@ma-tamar.co.il