1
פרטי הפניה
2
פרטי הבקשה

מבקש לשלוח את מד המים שברשותי למבדקה לצורך בדיקת תקינותו.

אני מצהיר בזאת, שבצעתי את בדיקתי ומצאתי כי לא קיימת נזילה נראית לעין ברשת הפרטית.

Browser not supported