המחלקה מרכזת את כלל הפרויקטים של בינוי ציבורי ותשתיות במועצה: מבני ציבור, גנים ציבוריים, פיתוח תשתיות ציבוריות, ועבודות פיתוח נקודתיות החל משלב גיבוש הפרוגראמה, תכנון, מכרזים, עדכון תכנון לביצוע, והקמה.

עובדי המחלקה מייצגים את המועצה בישיבות וסיורים, ופועלים בשיתוף פעולה ועזרה לאגפים במועצה בקידום פרויקטים בתחום ההנדסי.

 

מרינה אפרים
מזכירת מחלקת בינוי ותשתיות בהנדסה
08-6688883