המחלקה מרכזת את כלל הפרויקטים של בינוי ציבורי ותשתיות במועצה: מבני ציבור, גנים ציבוריים, פיתוח תשתיות ציבוריות, ועבודות פיתוח נקודתיות החל משלב גיבוש הפרוגראמה, תכנון, מכרזים, עדכון תכנון לביצוע, והקמה.

עובדי המחלקה מייצגים את המועצה בישיבות וסיורים, ופועלים בשיתוף פעולה ועזרה לאגפים במועצה בקידום פרויקטים בתחום ההנדסי.

 

טבלת אנשי קשר - בינוי ותשתיות
שם תפקיד טלפון מייל
אור משה מנהל פרוייקטים orm@ma-tamar.co.il
טל פאוקמן סגנית מהנדס המועצה ומנהלת מח' בינוי ותשתיות 08-6688818 talp@ma-tamar.co.il
אופק מסיל מנהל פרויקטים במחלקת בינוי ותשתיות 08-6688935 Ofekm@ma-tamar.co.il
שניר בן-עזרא מנהל פרוייקטים במחלקת בינוי ותשתיות Snirb@ma-tamar.co.il
שגיב זנה מנהל פרויקטים במחלקת בינוי ותשתיות Sagivz@ma-tamar.co.il
מור אבו מזכירת מחלקת בינוי ותשתיות 08-6688935 Mora@ma-tamar.co.il