מחלקת בטיחות אחראית על בטיחות מוסדות החינוך, על פיקוח בתחום הבטיחות במתקני המועצה וכן על בטיחות מתקני המשחק ביישובים ובכל רחבי המועצה, המחלקה אחראית לבטיחותם של כלל עובדיה - תחום הבטיחות בעבודה. בנוסף, המחלקה מרכזת את תחום הנגישות.

תחומי אחריות

  • בטיחות בעבודה של כלל עובדי המועצה.
  • מתקני משחק :
  1. הקפדה על תקינותם של מתקני המשחק.
  2. בדיקה ותחזוקה של כל מתקני המשחק אחת לחודש )על ידי בודק חיצוני מחברה מוסמכת( .
  3. תיקון ליקויים בהתאם לממצאי הבדיקות בתוך 14 ימי עבודה.
  4. בדיקת בטיחות ותקינות של מכון התקנים )בודק חיצוני( אחת לשנה .
  • בטיחות מבני מוסדות החינוך והשוהים בהם.
  1. ביצוע מבדק בטיחות בכלל מוסדות החינוך במועצה אחת לשנה.
  2. תיקון הליקויים וקבלת אישור בטיחות ממשרד החינוך במהלך חודש אוגוסט .

ההתחייבות שלנו !

מענה לפניות תושבים בנושא בטיחות מוסדות/מתקני משחק תיענה בתוך 24 שעות.
 

ממונה הנגישות במועצה

ממונה הנגישות אחראי על יישום חוק שוויון הזכויות לאנשים עם מוגבלות במרחב המועצה ותפקידו להקפיד על קיומה של נגישות על פי חוק בכל מבני המועצה ושירותיה.
הממונה על הנגישות פועל לשיפור הסדרי הנגישות לרווחת התושבים והאורחים במרחב המועצה, וזאת באמצעות קידום פרויקטים, העלאת מודעות לנושא ומסירת מידע בתחום הנגישות.
תחומי אחריות
•קידום פרויקטים להנגשה במבני הציבור במרחב המועצה.
•קידום הנגשת שירותי המועצה לתושבים במדיה דיגיטלית ובדפוס.
•מסירת מידע על חוקים וזכויות בתחום הנגישות.
•העלאת המודעות לתחום הנגישות בקרב עובדי המועצה והציבור.
 

ההתחייבות שלנו
•פרסום ועדכון הסדרי הנגישות באתר המועצה בהתאם לצורך.
•מענה ראשוני לפניות בנושאי הנגישות בתוך 3 ימי עבודה.
•תיאום פגישה עם רכז הנגישות בתוך 10 ימי עבודה(עבור בקשות העומדות בקריטריונים לביצוע ההנגשה).