רואים עבר בונים עתיד - סיכום 14 שנות פעילות ראש המועצה דב ליטבינוף