קיום ארועים בחופים

במטרה לעודד תיירות פנים-ארצית ותיירות נכנסת למתחם התיירות בים המלח ובמסגרתה, להגביר את רמת האטרקטיביות של המתחם ולהגדיל את מספר המבקרים בו, עדכנה המועצה את מדיניותה בנוגע לקיום פעילויות תיירותיות בחופים המוחזקים על ידי מפעילים, כדוגמת השמעת מוסיקה, הגשת מזון ומשקאות וקיום אירועים קטנים ומוגבלים במשכם ובהיקפם.

כל זאת , תוך השמת דגש עם נקודת המוצא של מדיניות המועצה הייתה ונשארה, כי החופים הינם משאב ציבורי פתוח, אשר יש להנגיש את השימוש בו לציבור הרחב באופן מלא ושוויוני ולשמר חזות וסטנדרטים אחידים בחופים. 

 • האחריות על ארועים שאינם טעוני רישוי מטופלים במחלקת חופים. 
 • המועצה תתיר קיום אירועים עונתיים מוגבלים בעלי זיקה לים ("ים" – "הבריכה)", כדוגמת: אירועי מריחת בוץ ואירועי ספורט מוגבלים בתדירותם ותחומים במשכם למשך לא יותר מיום אחד. כמו כן תותרנה בגדר זה פעילויות בעלות זיקה לים כגון פינות ישיבה על החוף (לשימוש זמני ואשר תקופלנה לאחר השימוש), פעילויות עיסויים, הופעת נגנים במוסיקה שקטה וסדנאות יוגה.
 • המועצה לא תתיר קיום אירועים בעלי אופי מסחרי מובהק או קיום אירועים שאינם בעלי זיקה לים, כגון מסיבות חוף, הופעות אומנים וכנסים בעלי אופי מסחרי ואירועים פרטיים שאינם פתוחים לקהל הרחב.
 • פניה לקיום אירוע תתאפשר רק למפעילי החופים הקשורים בהסכם הפעלה עם המועצה.

 

הגבלות ותנאים  בעת הפעלת אירועים

 • גבולות שטח האירוע - לא תאושר חריגה מגבולות השטח שהוקצה למפעיל במסגרת הסכם ההפעלה, בכל נקודת זמן.
 •  חל איסור לחסום או לשבש וחלה חובה לשמור על גישה ישירה, חופשית ורחבה לציבור הרחב – הן אל ולאורך קו החוף, צמוד לקו המים, והן אל ולאורך רצועת הטיילת/ דרך הביטחון.
 • מגבלת כלי רכב וציוד מכני כבד - לא תאושר הכנסת רכבים, כלים וציוד מכני הנדסי לחוף לצרכי תפעול או הרכבה.
 • עיגון מבנים לקרקע - לא יאושר שימוש במבנים הנדסיים הדורשים עיגון לקרקע אישור קונסטרוקציה. 
 • תיחום השטח - לא יאושרו גידור או תיחום של המתחם או חלקו, חלקי או מלא ו/או הפרדתו בשום צורה ואופן ממתחם החוף.
 • איסור רחצה מעבר לשעות הרחצה - באירועים שאינם מתקיימים בשעות הרחצה תיאסר הרחצה באופן גורף ומוחלט.

פנייה למועצה לקבלת אישור על קיום ארוע בחופים 

פניה לקיום אירוע תתאפשר רק למפעילי החופים הקשורים בהסכם הפעלה עם המועצה.

 1. חלה חובה לקבל את אישור המועצה לקיום אירועים בעלי זיקה לים המתקיימים בחופים.
 2. בקשה לקיום אירוע בחופים, יש להגיש לפחות ארבעה שבועות לפני קיום האירוע, כדי לאפשר את בחינתה.
 3. את הבקשה יש להגיש למחלקת חופים באמצעות טופס מקוון>>> לחצו כאן.
 4. במחלקת חופים תבחן הבקשה בהקשר להתאמתה למדיניות המועצה ותעמוד על הצורך באישורים או התרים נוספים.
 5. המועצה רשאית ליתן היתר לקיום אירוע בחופים בתנאים או סייגים או לסרב ליתן היתר כאמור על בסיס השיקולים התבחינים בנוהל זה.
 6. המועצה רשאית לסרב לבקשה לקיום האירוע, ככל שימצא כי האירוע עלול להביא לידי פגיעה בסביבה החופית  ו/או בבטיחות או בטחון הציבור ו/או מסיבה אחרת. במקרה בו תחליט המועצה שלא לאשר את הבקשה, יכלול המענה את סיבות הסירוב.
 7. תשובת המועצה תשלח במייל למגיש הבקשה תוך 12 ימי עבודה.
 8. אישור סופי לאירוע יינתן רק בסמוך לפתיחת האירוע לאחר ביצוע ביקורת אחרונה לבדיקת עמידה בכל התנאים.

טופס בקשה לקיום ארועים בחופים

פרטים כללים


 

פרטי האירוע

 

 


 

תכולה ופירוט נוסף של האירוע

סוג האירוע (חובה) שדה חובה

 

 

 

מוזיקת רקע (חובה) שדה חובה

נא לציין כן/לא

כיבוד קל (חובה) שדה חובה

נא לציין כן/לא

חיבורי חשמל (חובה) שדה חובה

נא לציין כן/לא

נא לציין גודל, שיטת עיגון, חומרים.צרוף מסמכים ותמונות

נא לצרף תמונה של האזור המבוקש

במידת הצורך

נא לצרף את המפרט התכנוני של הארוע

 

נא לצרף את המפרט התכנוני של הארוע במידת הצורך ואם קיים יותר ממפרט אחד

 

 
Browser not supported