סל השירותים המוענק לתושב הוא חדשני, בעל רף שירותים איכותי, מקצועי, אדיב וייחודי ליישובי המועצה ולתושביה הכולל את מארג השירותים הניתנים לתושב הן בתצורה ישירה  על ידי המועצה והן באמצעות השירותים הניתנים על ידי הוועד המקומי ביישוב, תחת ליווי ופיקוח עליון של המועצה. המועצה מספקת לתושביה מגוון שירותים מוניציפליים הכוללים חינוך, תרבות, בטחון, בריאות, תברואה, ניקוז ופינוי פסולת ומשקיעה משאבים רבים בתושביה מהגבוהים בארץ.