טבלת אנשי קשר - איכות הסביבה
שם תפקיד טלפון מייל
היחידה לאיכות הסביבה 08-9953224
הדר לוי רכזת ניטור סביבתי 08-9953224 Hadar@ma-tamar.co.il