אודות המחלקה

המחלקה עוסקת בכל הטיפול במרחב הציבורי ובכל הקשור לאחזקה שוטפת ומונעת של מבני המועצה, המבנים העירוניים שתחת אחריות המועצה, טיפול במפגעים, בכלל האלמנטים הפזורים במרחב הציבורי בשטח המועצה, לרבות חופי רחצה, פארקים, שבילים ומדרכות ועוד. עיקר תפקידי המחלקה:

 1. מתן מענה לאחזקת שבר בתחומי הפיתוח, חשמל, שבילים, תחנות הסעה ומתקנים שונים במרחב הציבורי לרבות בתוך הישובים בהתאם למודל סל השירותים.
 2. טיפול, אחזקה ושדרוג של מערכות תאורת רחובות.
 3. אחזקת מתקני חשמל לרבות מענה לתקלות וביצוע פרויקטים בשדרוג מערכות קיימות.
 4. יזום והובלת פרויקטים בתחום של התייעלות אנרגטית.
 5. ליווי וביצוע פרויקטים בשיפוץ מבנים קיימים.
 6. ביצוע סקרי אחזקה שוטפים ובניית תכניות עבודה בהתאם.
 7. פיתוח תכניות עבודה בתחום האחזקה המונעת והטמעתן.
 8. ליווי וביצוע פרויקטים בתחום הסדרי תנועה ומרכיבי בטיחות בתחבורה.
 9. ליווי פרוייקטים בבניה המתבצעים על ידי גופים אחרים (הנדסה, חכ"ל ועוד).
 10. ליווי גופי סמך (בתי הספר, מכון מחקר ואולמות) בכל הנוגע לאחזקה ושיפוצים.
 11. ניהול והפעלת הסכמי שירות בתחום המיזוג, חשמל, בינוי ואחזקה.
טבלת אנשי קשר - אחזקה
שם תפקיד טלפון מייל
מאור בן דוד מנהל מחלקת אחזקה 08-6688865 maor@ma-tamar.co.il
שרון נחמני עובד אחזקת מבני ציבור Sharon.n@ma-tamar.co.il
שי נחשון חשמלאי ראשי 08-6688866 shayn@ma-tamar.co.il
ג'נט קרישטל מזכירת מחלקת אחזקה 08-6688848