מנכ"ל המועצה אחראי על יישום מדיניות המועצה, בהתאם להחלטות חברי המועצה וראש המועצה, לתכנון ולפיתוח אסטרטגי ארוך טווח, לגיבוש תכניות העבודה הרב שנתיות והשנתיות, על ניהולם הכללי של אגפי המועצה כולל את הנחייתם המקצועית של האגפים, התוויית סדרי העדיפויות בעבודתם, סנכרון ותיאום תהליכי העבודה בין האגפים השונים ולרבות, ניהול תהליכי העבודה חוצי היחידות במועצה ובקרתם המתמדת.

מנכ"ל המועצה הינו יובל מסילתי אשר נכנס אל תפקידו בסוף שנת 2017. יובל משמש גם כגזבר המועצה. אגף המנכ"ל כולל את יחידת משאבי האנוש האחראית על גיבוש מדיניות כוח האדם, ניהול המשאב האנושי ברשות ופיתוחו, את המוקד העירוני, מוקד 106, המשמש כערוץ המרכזי לפניות התושבים, העסקים והאורחים בתחום המועצה בשגרה ובחירום והמהווה ציר מרכזי במימושה של תפישת הפיקוח, ואת יחידת מנהל מערכות המידע של המועצה האחראית על תכנון וניהול תשתיות החומרה והתוכנה של מערכות המידע של המועצה.

בימים אלה אנו מצויים בשיאו של פיתוח תשתיתי ותיירותי בממדים שאזור ים המלח לא ראה מעודו, דווקא בתקופה בה ים המלח עצמו נמצא בתקופת השפל הגדולה בתולדותיו, ואולי, כתוצאה ממצב זה אשר חייב את מוסדות הממשלה לפעולה.

הפיתוח התיירותי המשמעותי וחסר התקדים טומן בחובו הזדמנויות רבות והשלכותיו על המועצה גדולות מאוד. פיתוח זה, שכבר מהווה זרז למשיכת יזמים ומשקיעים אל מתחם התיירות המתחדש, עתיד להגדיל את מספר התיירים והמבקרים במתחם, ולהוות מנוף להגדלת התפוסות הנוכחיות בבתי המלון ולייזום הקמתם של בתי מלון נוספים, כחלק מתכנית קיימת הרוקמת עור וגידים בימים אלה. מעבר לכך מהווה פיתוח זה, הזדמנות אמיתית לייצר חוויה תיירותית שונה הכוללת את המרחב כולו, מרחב ארץ ים המלח, שבו אטרקציות מגוונות בדמות טיולי שטח, סיורי לילה, מופעים והצגות כמענה למגוון רחב של תיירים מהארץ ומהעולם. ובנוסף, הפיתוח התיירותי הנו מחולל תעסוקה המייצר הן משרות ניהול והן משרות בתפקידי הביניים, ומשכך תומך ביעדי הצמיחה והפיתוח הדמוגרפי של האזור.

יובל מסילתי
מנכ"ל ומנהל כספים
08-6688805
רונית אוחנונה
מנהלת לשכת מנכ"ל
08-6688804