אזור ים המלח וסביבתו מהווה מעבדה ייחודית בה עולים מגוון קונפליקטים של פיתוח מול שימור, ונושאים גיאו- פוליטיים מורכבים של גבולות בינלאומיים, טריטוריות והיחסים המורכבים בניהם. כל אלו מתקיימים בתוך מערכת אקולוגית רגישה במיוחד לשינויים וללחצי פיתוח – הנותנים יתרון משמעותי  ליצירת  מודל חינוכי ייחודי למקום.

חזון אגף החינוך הינו יצירת "מעבדה לחדשנות חינוכית", בה יותאמו שיטות החינוך, האמצעים והעזרים לתרבות הישראלית והגלובאלית בת זמננו. האגף שואף להפוך את תחום החינוך לחוד החנית של המועצה במאבק לשימור האוכלוסייה הקיימת, להחזרתם של בנים עוזבים ולמשיכתה של אוכלוסיה חדשה, צעירה וערכית. לצורך כך, מתקיים תהליך חשיבה אינטנסיבי, שתוצריו יכללו בין היתר תוכניות לימודים חדשות וייחודיות לאזור, אשר הטמעתו מתבצעת בהדרגה.

הדס נגר תורג'מן
מנהלת אגף החינוך
‎08-6688844‏