דלג לתוכן העמוד

דרושים

מכרז לתפקיד מפקח/ת בכיר/ה (חוקר/ת) לתכנון ובנייה

סוג תפקיד: מוזכר בחקיקה

ייעוד: 

אכיפת דיני התכנון והבניה במרחב התכנון המקומי.

תחומי אחריות:

 1. פיקוח, איתור עבירות וייזום פעולות אכיפה.
 2. הפעלת סמכויות אכיפה המוקנות בהתאם לחוק התכנון והבניה ובהתאם להנחיות מקצועיות.
 3. חקירת עבירות תכנון ובניה.
 4. ביצוע צווים
 5. מעקב, בקרה ופעולות נלוות.

פירוט הביצועים והמשימות העיקריות, הנגזרים מתחומי האחריות:

 1. פיקוח, איתור עבירות וייזום פעולות אכיפה.
 • ביצוע פיקוח יזום בהתאם למדיניות האכיפה ותוכנית העבודה. ובכלל זה ביצוע סקרים ,מיפוי חריגות בניה/שימוש במרחב התכנון המקומי ואיתור עבירות.
 • ייזום פעילות אכיפה  באזור שבאחריותו ובכלל זה אכיפה משולבת בשיתוף גופי אכיפה נוספים במסגרת שולחנות עגולים, צוותי חקירה מורחבים, ועוד.
 • איתור עבירות וביצוע פעולות אכיפה במרחב התכנון המקומי.
 • גיבוש המלצות ופתרונות לאכיפה מוגברת ואפקטיבית.
 1. הפעלת סמכויות אכיפה המוקנות בהתאם לחוק התכנון והבניה ובהתאם להנחיות המקצועיות.
 • הכנת תכנית פעילות אכיפה שבועית הנגזרת מתוכנית העבודה ומדיניות האכיפה לאישור המנהל.
 • טיפול בתלונות על עבירות לפי חוק התכנון והבניה בהתאם להוראות המנהל  
 • ביצוע הפעולות הדרושות לשם נקיטת הליכים מנהליים ושיפוטיים  לפי חוק התכנון והבניה, במסגרת המועדים הקצובים בחוק.
 • סיוע וליווי הליכים המתנהלים בבתי המשפט על-ידי תובע.
 1. חקירת עבירות תכנון ובנייה.
 • בדיקת ראיות וחקירת חשדות על ביצוע עבירות על חוק התכנון והבניה בתחום האחריות.
 • הכנת תיקי חקירה בהתאם להוראות מנהל הפיקוח, הוראות חוק התכנון והבנייה ולהנחיות היחידה הארצית לאכיפת דיני התכנון והבנייה.
 1. ביצוע צווים.
 • תיאום והכנת מבצעי אכיפה לביצוע צווים (צווים מנהליים או  צווי בית משפט), לרבות ביצוע תיאומים עם גורמים פנים וחוץ רלוונטיים – בהתאם להוראות מנהל הפיקוח.
 1. מעקב, בקרה ופעולות נלוות
 • הכנת דו"חות תקופתיים על מצב עבירות הבניה במרחב התכנון וביצוע פעולות האכיפה בוועדה המקומית )בהתאם להנחיות המנהל והיחידה הארצית(, כולל הזנת הנתונים למערכת ממוחשבת והגשתם למנהל וליחידה הארצית.
 • מעקב ממוחשב אחר פעולות האכיפה משלב האיתור ועד שלב הביצוע.
 • מעקב אחר קיום צווים מנהליים ושיפוטיים, ובכלל זה מעקב אחר קיום גזרי דין וביצוע כלל הפעולות הכרוכות בהוצאתם לפועל (הריסה, קנסות, רישום הערות אזהרה ועוד).
 • הכנה והגשת חוות דעת מקצועית והצגתן בישיבות וועדות שונות, הקשורות לתחומי אחריותו, ובהתאם להנחיות המנהל.
 • פעילות בהתאם להנחיות המקצועיות של מנהל היחידה הארצית לאכיפה כאמור בסעיף  204(ד) לחוק.
 • מתן המלצות למנהל על סדרי עדיפויות ואופן הטיפול בעבירות במרחב התכנון.
 • ביצוע פעולות דומות נוספות בהתאם להנחיית המנהל.
 1. מאפייני העשייה הייחודים בתפקיד:
 • בריאות תקינה וכושר גופני ברמה טובה.
 • עבודה בשעות לא שגרתיות.
 • עבודות שטח ונסיעות מרובות.
 • יכולת עמידה בלחצים.
 1. כפיפות:

מנהל יחידת הפיקוח/ האכיפה

 

 

תנאים מקדימים למנויי:

ידע והשכלה:

בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ, רצוי באחד או יותר מהתחומים הבאים: 

הנדסה אזרחית, אדריכלות, משפטים, גיאוגרפיה, לימודי הסביבה או תכנון  עירוני ואזורי.

או 

הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים ,התשע"ג-2012 באותם תחומים.

או

תעודת סמיכות לרבנות ("יורה יורה") לפי אישור הרבנות הראשית לישראל.

או

אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל 18 ומעבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל (שתיים משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר).

קורסים והכשרות מקצועיות:

המועמד יחויב לסיים בהצלחה – תכנית הכשרה למפקחים בכירים, לא יאוחר משנה וחצי מתחילת מינויו.

שפות: 

בהתאם לצורך

יישומי מחשב:

היכרות עם תוכנות ה OFFICE, היכרות עם מערכת מידע גיאוגרפית (GIS)

רישיון נהיגה: 

בתוקף. 

רישום מקצועי:

לא נדרש

ניסיון מקצועי:

לא נדרש

ניסיון ניהולי:

לא נדרש.

העדר רישום פלילי:

העדר רישום פלילי.

 

היחידה:

הוועדה המקומית לתכנון ובנייה

תואר המשרה:

מפקח בכיר (חוקר) לתכנון ובנייה

היקף העסקה:

100% משרה

סוג מכרז:

פומבי

תיאור תפקיד:

אכיפת דיני התכנון והבניה במרחב התכנון המקומי. 

עיקרי התפקיד: 

 1. פיקוח, איתור עבירות וייזום פעולות אכיפה.
 2. הפעלת סמכויות אכיפה המוקנות בהתאם לחוק התכנון והבניה ובהתאם להנחיות מקצועיות ביצוע צווים.
 3. חקירות עבירות תכנון ובניה.
 4. ביצוע צווים.
 5. מעקב, בקרה ופעולות נלוות.

תנאי סף:

השכלה ודרישות מקצועיות

 • בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ, רצוי באחד או יותר מהתחומים הבאים: הנדסה אזרחית, אדריכלות, משפטים, גיאוגרפיה, לימודי הסביבה או תכנון עירוני ואזורי.
 •  

הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים

והטכנאים המוסמכים, התשע"ג-2012 באותם תחומים.

 •  

תעודת סמיכות לרבנות ("יורה יורה") לפי אישור הרבנות הראשית של ישראל.

 •  

אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל 18 ומעבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל (שתיים משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר).

 • המועמד יחויב לסיים בהצלחה - תוכנית הכשרה למפקחים בכירים לא יאוחר משנה וחצי מתחילת מינויו.

 דרישות ניסיון:

 • ניסיון מקצועי: לא נדרש.

ניסיון ניהולי- לא נדרש.

דרישות נוספות:

 • שפות- בהתאם לצורך.
 • יישומי מחשב- היכרות עם תוכנות ה OFFICE, היכרות עם מערכת מידע גיאוגרפית (GIS).
 • רישום פלילי- העדר רישום פלילי.
 • רישיון נהיגה – בתוקף.

מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד

 • בריאות תקינה וכושר גופני ברמה טובה.
 • עבודה בשעות לא שגרתיות.
 • עבודת שטח ונסיעות מרובות.
 • יכולת עמידה בלחצים.

כפיפות

 • מנהל יחידת הפיקוח / האכיפה.

מינהלה

 • מועד פרסום המכרז: יום חמישי 22.09.22
 • קורות חיים  יש להגיש עד יום: חמישי 20.10.22 בשעה 12:00

לאילה בורבא מנהלת משאבי אנוש במייל

 ko@ma-tamar.co.il .

 • איש הקשר לעניין מכרז זה: אילה בורבא מנהלת משאבי אנוש בטלפון: 08-6688871
 • ישנה חובה למילוי שאלון למועמד באופן מלא, שאלון זה ניתן  להשיג באתר המועצה האזורית "תמר".
 

 

* תינתן העדפה לאנשים עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו-9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח – 1998 ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד.

האמור כפוף להצהרת המועמד/ת המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים הוכחת המוגבלות.

זכותו/ה של מועמד/ת עם מוגבלות לקבל התאמות הנדרשות לו/ה מחמת מוגבלותו/ה בהליכי הקבלה לעבודה.

 

* תינתן עדיפות למועמד/ת המשתייך/ת לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת כנדרש בקרב עובדי הרשות המקומית, אם המועמד/ת הוא/יא בעל/ת כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.

 

* כל מקום בו מפורט התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה וההיפך.

 

לצפייה בקובץ המצורף למכרז