דלג לתוכן העמוד

דרושים

רכז/ת הדרכה ורכז/ת תוכנית להב"ה

היחידה: אגף חינוך

תואר המשרה:

רכז/ת הדרכה (50% משרה)

רכז/ת תוכנית להב"ה (50% משרה)

היקף המשרה: 100% משרה

סוג מכרז: חיצוני

תיאור תפקיד:

רכז/ת הדרכה

 • התווית המדיניות והוצאתה לפועל של תכניות להכשרת צוות ההדרכה במועצה לגילאים א'-יב'.
 • התווית מדיניות והוצאתה לפועל של גיוס ומיון כוח אדם להדרכה.
 • אחראי לביצוע תכנית ההשתלמות, למעקב, לבקרה ולהערכתה.
 • מוביל את מעגל רכזי הנוער ופורומים נוספים של אנשי חינוך שעיקרם הכשרה חינוכית-מקצועית, למידת עמיתי וגיבוש כמעגל חברתי- משימתי.
 • מאתר או מרכז ממקורות שונים תכניות הדרכה והפעלות ודואג להעבירם לצוותי ההדרכה היישובים.
 • מפעיל ספריית חומרי עזר ושירות ונותן ייעוץ והנחייה באופן השימוש בהם לצוות ההדרכה היישובי.
 • יוזם ומארגן מפגשים מקצועיים של צוות ההדרכה בכל המועצה.
 • מתאם ומקשר בין גורמי הדרכה שונים ביישוב ומחוץ ליישוב..
 • משתתף בהכשרות ופורומים ארציים.

רכז/ת תוכנית להב"ה-למען הנוער בסיכון במרחב הכפרי

 • הובלה ועיצוב של תהליכים חינוכיים מועצתיים סביב סוגיות הסיכון בגיל הנעורים במסגרת המועצה האזורית , בהתאם לעקרונות תוכנית להב"ה.
 • עבודה בשיתוף מלא עם עו"ס להב"ה במועצה.
 • ריכוז והובלה של צוות ביצוע להב"ה במועצה.
 • ריכוז והובלה של וועדת ההיגוי של להב"ה במעוצה.
 • אחריות על הנחייה והדרכה של הצוות החינוכי סביב סוגיות הסיכון בגיל הנעורים.
 • השתתפות בהכשרות ופורומים ארציים.

תנאי סף

 בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ.

עדיפות לבעלי תואר שני.

ניסיון מקצועי

 ניסיון מוכח של לפחות 3 שנים באחד התחומים: ניהול, ארגון, הנחייה, הפעלת פרויקטים חינוכיים במסגרת חינוך בלתי פורמאלי.

דרישות נוספות

 • אחריות על בניית תכניות הדרכה שנתיות- מועצתית ויישוביות.
 • ליווי והנחייה של רכזי הנוער היישוביים בעבודתם באופן פרטני  וקבוצתי.
 • ליווי והנחייה של צוות המדריכים היישוביים בעבודתם הפרטנית והקבוצתית עם הילדים ובני הנוער.
 • השתלמויות הדרכה.
 • קיום קשר שוטף עם כלל גורמי מערכת החינוך.
 • קיום קשר שוטף עם כלל גורמי השותפות בתוכנית:
  • בתי הספר-  פיתוח ותיאום מענים עם הצוות החינוכי.
  • יישובי המועצה- קבלה ומתן דיווח לוועדות הנוער בקהילות ולהורים.
  • אחריות על בניית תוכנית העבודה השנתית, יישובית ומועצתית, בשיתוף עם עו"ס להב"ה.
  • ליווי והנחייה של צוות המדריכים היישוביים בעבודתם הפרטנית והקבוצתית עם בני הנוער, בשיתוף פעולה ותיאום מלא עם עו"ס התוכנית.
 • הובלת צוות ההיגוי המועצתי וצוות הביצוע בשותפות עם עו"ס להב"ה.

מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:

 • -התווית מדיניות של גיוס ומיון כ"א וכן מדיניות של הכשרת כ"א הפועל במועצה והפעלה והטמעה של תכניות ארציות ומקומיות לפיתוח מנהיגות נוער ומעורבות חברתית.
 • - בניית תוכנית רשותית סביב סוגיות הסיכון בגיל הנעורים, לבני נוער, הורים וצוותים במועצה.

כפיפות: מנהלת מחלקת הנוער במועצה.

מונחה מקצועית ע"י מחלקת הנוער במועצה.

מינהלה:

מועד פרסום המכרז: יום חמישי 01.09.22

קורות חיים  יש להגיש עד יום: יום חמישי 15.09.22 בשעה 12:00 לאילה בורבא מנהלת משאבי אנוש

במייל ko@ma-tamar.co.il  

איש הקשר לעניין מכרז זה: אילה בורבא מנהלת מחלקת

משאבי אנוש טלפון: 08-6688871

ישנה חובה למילוי שאלון למועמד באופן מלא, שאלון זה ניתן להשיג באתר המועצה האזורית "תמר". 

 

* תינתן העדפה לאנשים עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו-9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח – 1998 ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד.

האמור כפוף להצהרת המועמד/ת המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים הוכחת המוגבלות.

זכותו/ה של מועמד/ת עם מוגבלות לקבל התאמות הנדרשות לו/ה מחמת מוגבלותו/ה בהליכי הקבלה לעבודה.

* תינתן עדיפות למועמד/ת המשתייך/ת לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת כנדרש בקרב עובדי הרשות המקומית, אם המועמד/ת הוא/יא בעל/ת כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.

* הליכי המיון למשרה: הרשות תזמן לראיונות מקדימים מועמדים/ות העומדים/ות בתנאי הסף טרם קיום המכרז.

** כל מקום בו מפורט התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה וההיפך

לצפייה בקובץ המצורף למכרז