דלג לתוכן העמוד

דרושים

נציג/ת שירות גבייה

היחידה:

מחלקת גבייה

תואר המשרה:

נציג/ת שירות גבייה

דרגת המשרה ודירוגה

דירוג מנהלי, דרגה 6-8

היקף העסקה:

100% משרה

סוג מכרז:

פומבי

ייעוד:

ביצוע עבודות מזכירות ומטלות פקידותיות הנוגעות לעבודת הרשות, לפי הנחיות הממונה.

תיאור תפקיד:

 • מתן שירות ללקוחות חיצוניים
 • ניהול גבייה במערך החינוך (גנים, פעוטונים, חוגים)
 • טיפול במשימות של המחלקה כגון: התאמות בנקים, הפקת שוברי חיוב, גביית הכנסות מסוגים שונים
 • תיוק וסידור מסמכים
 • מענה טלפוני ומענה לפניות הציבור
 • מטלות נוספות ככל שתוטלנה על ידי הממונה

תנאי סף:

השכלה ודרישות מקצועיות

 • 12 שנות לימוד

ניסיון מקצועי-נדרש ניסיון עבודה כמזכירה; עדיפות לניסיון בהנה"ח

שפות-  עברית ברמה גבוהה, אנגלית ברמה בינונית

יישומי מחשב-  היכרות עם תוכנות ה- OFFICE, OUTLOOK

מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד

 • ארגון מידע וסדר
 • שירותיות גבוהה
 • עמידה בתנאי לחץ
 • יכולת טובה לעבודה בצוות
 • עבודה מול מגוון גורמים במועצה ומחוצה לה

כפיפות:

למנהלת מחלקת גבייה

מינהלה:

 • מועד פרסום המכרז: יום חמישי 01.09.22
 • קורות חיים  יש להגיש עד יום: יום חמישי 15.09.22 בשעה 12:00 לאילה בורבא מנהלת משאבי אנוש במייל ko@ma-tamar.co.il  
 • איש הקשר לעניין מכרז זה: אילה בורבא מנהלת מחלקת

משאבי אנוש טלפון: 08-6688871

 • ישנה חובה למילוי שאלון למועמד באופן מלא, שאלון זה ניתן להשיג באתר המועצה האזורית "תמר".

 

**  ייענו רק המועמדים שיעמדו בדרישות התפקיד.                                                           

 

* תינתן העדפה לאנשים עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו-9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח – 1998 ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד.

האמור כפוף להצהרת המועמד/ת המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים הוכחת המוגבלות.

זכותו/ה של מועמד/ת עם מוגבלות לקבל התאמות הנדרשות לו/ה מחמת מוגבלותו/ה בהליכי הקבלה לעבודה.

 

* תינתן עדיפות למועמד/ת המשתייך/ת לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת כנדרש בקרב עובדי הרשות המקומית, אם המועמד/ת הוא/יא בעל/ת כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.

 

* כל מקום בו מפורט התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה וההיפך.

לצפייה בקובץ המצורף למכרז