דלג לתוכן העמוד

דרושים

פקח/ית  רב תכליתי

סוג תפקיד: התפקיד אינו מוגדר בחקיקה.

תיאור התפקיד: פקח/ית  רב תכליתי

ייעוד: שמירה על הנקיון, הסדר הציבורי ואיכות החיים בכל שטחי המועצה, בדגש על אזור התיירות

כפיפות: למנהל יחידת הפיקוח והביטחון

תחומי אחריות:

 1. פיקוח ואכיפה של חוקי העזר של המועצה
 2. פיקוח ואכיפה של חוקי מדינה בתחום מניעת עישון ואיכות סביבה, עפ"י החלטת המועצה
 3. פיקוח ואכיפה של חוקים ותקנות בתחום רישוי עסקים
 4. פיקוח ואכיפה של נושא החנייה
 5. שמירה על הבטחון והסדר הצבורי

פירוט הביצועים והמשימות העיקריות, הנגזרים מתחומי האחריות:

 1. פיקוח ואכיפה של עבירות בתחומי נקיון, סדר ציבורי, איכות חיים ואיכות סביבה
 2. שימוש בכלי פיקוח ואכיפה: התראות, מתן קנסות, הוצאת צווים וכו'
 3. הפעלת סמכויות פיקוח ואכיפה בהתאם לחוק
 4. תעוד ואיסוף ראיות
 5. מתן עדות בבית המשפט

דרישות סף:

 1. 12 שנות לימוד, לפחות
 2. ביצוע שירות סדיר/לאומי מלא
 3. היעדר רישום פלילי
 4. עברית ברמה גבוהה
 5. רישיון נהיגה בתוקף
 6. עבודה בשבתות וחגים/משמרות
 7. אסרטיביות
 • ניסיון מקצועי:
 1. ניסיון בעבודה עם קהל
 • מאפייני עשייה ייחודיים בתפקיד 
 1. עיקר עבודת האכיפה תתבצע באיזור התיירות: עבודה מול אוכלוסיית נופשים, מטיילים ותיירים
 2. יכולת התמודדות עם היקף ומגוון עבירות גדול ועם סמכויות פיקוח ואכיפה שונות.
 3. (אכיפה הן של חוקי עזר והן של חוקי מדינה בתחומים שונים, סמכויות רוחביות וסמכויות ספציפיות לכל חוק, כל חוק גוזר סמכויות שונות)

 4. עבודה בחוץ בתנאי מזג אוויר קשים (חום כבד)
 

היחידה:

אגף מנכ"ל, יחידת הפיקוח

תואר המשרה:

פקח/ית רב תכליתי

דרגת המשרה ודירוגה:

דירוג מנהלי, דרגה 6-8

היקף העסקה:

100% משרה

סוג מכרז:

פומבי

תיאור תפקיד:

שמירה על הנקיון, הסדר הצבורי ואיכות החיים בכל שטחי המועצה, בדגש על אזור התיירות

תנאי סף וניסיון:

 
 • 12 שנות לימוד לפחות
 • ביצוע שירות סדיר / לאומי מלא
 • עברית ברמה גבוהה (ידיעת שפות נוספות, יתרון)
 • רישיון נהיגה בתוקף
 • בריאות תקינה
 • אישור יועמ"ש הרשות כי לא הורשע בעבירה שמפאת חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש כפקח
 • מוכנות לעבודה במשמרות, בסופי שבוע ובחגים
 • ניסיון בעבודה עם קהל

כישורים ומאפיינים אישיים

 • ייצוגיות, אסרטיביות, סמכותיות
 • יכולת לנהוג באיפוק ,קור רוח וענייניות בסטואציות של עימות וקונפליקט
 • יכולת לפעול ביסודיות ושיטתיות תוך הקפדה על פרטים

כפיפות:

מנהל יחידת הפיקוח וביטחון

מינהלה:

 • מועד פרסום המכרז:  יום חמישי 01.09.22
 • קורות חיים  יש להגיש עד יום: חמישי 15.09.22 בשעה 12:00

לאילה בורבא מנהלת משאבי אנוש במייל

 ko@ma-tamar.co.il  או בפקס 08-6688801.

 • איש הקשר לעניין מכרז זה: בני בן שושן קב"ט ומנהל יחידת הפיקוח  08-6688877
 • ישנה חובה למילוי שאלון למועמד באופן מלא, שאלון זה ניתן להשיג באתר המועצה האזורית "תמר".

 

**  ייענו רק המועמדים שיעמדו בדרישות התפקיד.

** כל מקום בו מפורט התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה                          וההיפך.

 

* תינתן העדפה לאנשים עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו-9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח – 1998 ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד.

האמור כפוף להצהרת המועמד/ת המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים הוכחת המוגבלות.

זכותו/ה של מועמד/ת עם מוגבלות לקבל התאמות הנדרשות לו/ה מחמת מוגבלותו/ה בהליכי הקבלה לעבודה.

 

* תינתן עדיפות למועמד/ת המשתייך/ת לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת כנדרש בקרב עובדי הרשות המקומית, אם המועמד/ת הוא/יא בעל/ת כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.

 

* הליכי המיון למשרה: הרשות תזמן לראיונות מקדימים מועמדים/ות העומדים/ות בתנאי הסף טרם קיום המכרז.

 

** כל מקום בו מפורט התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה וההיפך.

לצפייה בקובץ המצורף למכרז