דלג לתוכן העמוד

דרושים

מכרז לתפקיד רכז/ת ועדה חקלאית

 

      yes הגשת מועמדות  באמצעות טופס מילוי פרטים אישיים למועמד למשרה> לחצו כאן

נתוני המשרה

100% משרה

תיאור התפקיד – רכז/ת ועדה חקלאית מועצתי

ייעוד:

פיתוח קידום וחיזוק תחום החקלאות על כלל היבטיו במרחב המועצה ובדגש על יישוביה.

תחומי אחריות

 1. קידום תחום החקלאות בהתאם לצרכי האזור ובהתאמה למגמות העדכניות בתחום
 2. חיזוק הוועדות החקלאיות ביישובים
 3. קידום וליווי מחקרים מעשיים ותומכי המרחב החקלאי במסגרת המו"פ

פירוט הביצועים והמשימות העיקריות, הנגזרים מתחומי האחריות:

 1. ריכוז הועדה החקלאית
 1. הובלת מדיניות מועצתית בתחום החקלאות
 2. להוות הרפרנט המועצתי אל מול משרדי הממשלה השונים בתחום החקלאות.
 3. ליווי וועדות החקלאיות היישוביות
 4. תיאום ושיתופי פעולה עם משרד החקלאות וכלל המוסדות החקלאיים השונים.
 5. עבודה מול ובשיתוף רשות הניקוז לפעולות בעולם החקלאות)
 6. מתן מענה בסוגיות בעולם החקלאות המקומי (עובדים זרים, הקצאות מים, מפגעי טבע, הקצאות קרקע וכו'.
 7. שותפות בפורומים וישיבות מרחביות בתחום החקלאות (מועצות שכנות, מוסדות חקלאיים, משרד החקלאות)
 8. קידום והגשת קולות קוראים

מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:

 1. יוזמה ויצירתיות
 2. יחסי אנוש טובים
 3. הכרת עולם הניהול היישובי/כפרי
 4. אמינות וסבלנות

כפיפות:

מנהל מחלקת פיתוח קהילתי

תנאים מקדימים למינוי:

ידע והשכלה: 

תרון לתואר אקדמי, שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ.

יתרון לבעלי תואר בתחומים הרלבנטיים למשרה  

או

הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג – 2012.

או

תעודת סמיכות לרבנות ("יורה יורה") לפי אישור הרבנות הראשית לישראל

או

אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל 18 ומעבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל (שתיים משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר.)

ניסיון מקצועי:

 •  שנה ניסיון מקצועי בתחום החקלאות: ריכוז ועדות חקלאיות, בעל תפקיד ניהולי ביישוב בעל אופי חקלאי
 • עבור בעל תואר אקדמי או השכלה תורנית כאמור לעיל: שנה ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי.
 • עבור הנדסאי רשום: שנתיים ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי.
 • עבור טכנאי רשום: שלוש שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי.

ניסיון ניהולי:

בעלי ניסיון ניהולי של שנה לפחות.

מנהלה:

 • מועד פרסום המכרז: יום חמישי 28.07.22
 • קורות חיים  יש להגיש עד יום: חמישי 11.08.22  בשעה 12:00 לאילה בורבא מנהלת משאבי אנוש במייל ko@ma-tamar.co.il  
 • איש הקשר לעניין מכרז זה: אילה בורבא מנהלת מחלקת

משאבי אנוש טלפון: 08-6688871

 

 

 

* תינתן העדפה לאנשים ולנשים עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו-9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח – 1998 ובתנאי שעומדים/ות בתנאי הסף למשרה וכשירים/ות לביצוע התפקיד.

האמור כפוף להצהרת המועמד/ת המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים הוכחת המוגבלות.

זכותו/ה של מועמד/ת עם מוגבלות לקבל התאמות הנדרשות לו/ה מחמת מוגבלותו/ה בהליכי הקבלה לעבודה.

 

* תינתן עדיפות למועמד/ת המשתייך/ת לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת כנדרש בקרב עובדי/ות הרשות המקומית, אם המועמד/ת הוא/יא בעל/ת כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.

 

* הליכי המיון למשרה: הרשות תזמן לראיונות מקדימים מועמדים/ות העומדים/ות בתנאי הסף טרם קיום המכרז.

 

** כל מקום בו מפורט התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה וההיפך.

לצפייה בקובץ המצורף למכרז