דלג לתוכן העמוד

דרושים

מנהל/ת שרות פסיכולוגי חינוכי

היחידה: אגף חינוך

תואר המשרה: מנהל/ת שרות פסיכולוגי חינוכי    

דרגת המשרה ודירוגה: פסיכולוגים 

היקף המשרה: 50%

סוג מכרז: פומבי

תיאור תפקיד:

• מתווה מדיניות פסיכולוגית חינוכית ברשות המקומית בהתאם להנחיות שפ"י(השרות הפסיכולוגי ייעוצי של משרד החינוך) ולצרכי הרשות המקומית ובכפוף לדין הקיים.

• שותפה/ף לעבודה צוותית באגף החינוך

• אחראי לניהול, הפעלה, פיתוח מקצועי ומנהלי של השירות הפסיכולוגי החינוכי ברשות לצורך קידום ומתן שירותי בריאות נפש למערכת החינוך ולקהילה בשגרה ובחרום.

• פיקוח ובקרה על ביצוע העבודה השוטפת של המחלקה.

• בעל תואר "מוסמך" ומעלה בפסיכולוגיה , רצוי בפסיכולוגיה חינוכית או  בפסיכולוגיה קלינית של הילד מהארץ או מחו"ל שהוכר על ידי וועדת הרישום של משרד הבריאות ומשרד החינוך כשווה ערך לתואר הניתן בישראל.

• רישום בפנקס הפסיכולוגים של משרד הבריאות .

• בעל תואר מומחה בפסיכולוגיה חינוכית ,עדיפות לפסיכולוג חינוכי מומחה מדריך.

ניסיון מקצועי:

• ניסיון מוכח בשרות פסיכולוגי חינוכי במשך 6 שנים לפחות.

• עדיפות לבעל ניסיון מוכח- בהובלה מקצועית ברמת שפ"ח ו/או ברמת שפ"י (מחוזית/ארצית).

ניסיון ניהולי: ניסיון ניהולי - יתרון

דרישות נוספות:

• שפות- עברית ואנגלית ברמה גבוהה.

• יישומי מחשב- היכרות עם תוכנות  ה-OFFICE.

• רישום מקצועי-רישום בפנקס הפסיכולוגים בהתאם לסעיף 12 לחוק הפסיכולוגים.

• רישום פלילי-היעדר הרשעה בעבירת מין, בהתאם לחוק-למניעת העסקה של  עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א -2001.

מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד: • עבודה מול גורמים ברשות ומחוצה לה.

• ייצוג הרשות בפורומים מקצועיים.

כפיפות:

• מנהלתית: למנהלת אגף חינוך.

• מקצועית: פסיכולוג מקצועי במשרד החינוך.

מנהלה:

• מועד פרסום המכרז: יום חמישי 26.05.22  

• קורות חיים  יש להגיש עד יום: חמישי 09.06.22 בשעה 12:00 לאילה בורבא מנהלת משאבי אנוש במייל:  ko@ma-tamar.co.il  או בפקס 08-6688901, בנוסף  ישנה חובה למילוי שאלון למועמד באופן מלא, לחצו כאן.            

• איש הקשר לעניין מכרז זה: אילה בורבא מנהלת משאבי אנוש 08-6688871

                                 

לצפייה בקובץ המצורף למכרז