דלג לתוכן העמוד

דרושים

פסיכולוג/ית חינוכי/ת

תואר המשרה: פסיכולוג/ית חינוכי/ת

היחידה: אגף החינוך

דרגת המשרה ודירוגה: פסיכולוגים 

היקף המשרה: 50%

סוג מכרז: פומבי

תיאור תפקיד:

• מתן שירותים פסיכולוגיים חינוכיים מערכתיים ופרטניים במסגרת החינוך לילדים, למשפחות ולצוותי חינוך לשם קידום בריאות נפש ורווחה נפשית בשגרה ובחרום .

תחומי אחריות:

• מיפוי והערכת צרכים בתחום בריאות הנפש של תלמידים במסגרות חינוכיות המקבלות שירות פסיכולוגי חינוכי ובאופן המותאם לקבוצת הגיל (גנים, יסודי, על יסודי). 

• מתן שירותים פסיכולוגיים-חינוכיים לילדים במוסדות החינוך, למשפחות תלמידים ולגורמים רלוונטיים.

• תכנון התערבויות פסיכולוגיות חינוכית בהלימה עם צרכי המסגרת החינוכית ייעוץ והיוועצות לצוותי חינוך לקידום בריאות נפש ורווחה נפשית ברמת המערכת וברמת הפרט. 

• התחומים הנמנים בסעיפים לעיל ניתנים באופן מותאם בשעת חרום.

דרישות התפקיד:

השכלה: • בעל/ת תואר "מוסמך" לפחות בפסיכולוגיה יישומית, רצוי בפסיכולוגיה חינוכית או בפסיכולוגיה קלינית של הילד שניתן מאת מוסד שהוכר כמוסד להשכלה גבוהה לפי חוק המועצה להשכלה גבוהה, תשי"ח-7751 או מוסד בחו"ל שהוכר על ידי וועדת הרישום של משרד הבריאות ומשרד החינוך כשווה ערך לתואר הניתן בישראל.

או

• בעל/ת תואר אקדמי ראשון בפסיכולוגיה או מדעי ההתנהגות ומי שהשלימ/ה את כל חובות השמיעה שלו/ה לתואר שני בפסיכולוגיה יישומית למעט עבודת גמר (תזה) או מי שנמצא/ת במסלול ישיר לדוקטורט אשר סיימ/ה פרקטיקום וחובות לימוד.

ניסיון מקצועי- יתרון.

ניסיון ניהולי-  לא נדרש.

דרישות נוספות:

• שפות - עברית ואנגלית ברמה גבוהה.

• יישומי מחשב - היכרות עם תוכנות  ה-OFFICE.

• רישום מקצועי - רישום בפנקס הפסיכולוגים בהתאם לסעיף 73 לחוק הפסיכולוגים, אלא אם כן מדובר בסטודנט/ית.

• רישום פלילי - היעדר הרשעה בעבירת מין, בהתאם לחוק-למניעת העסקה של  עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א -2001.

כפיפות: • מנהל/ת השירות הפסיכולוגי החינוכי (שפ"ח). 

מנהלה: • מועד פרסום המכרז: יום חמישי 26.05.22 

קורות חיים  יש להגיש עד יום: חמישי 09.06.22 בשעה 12:00 לאילה בורבא מנהלת משאבי אנוש במייל:  ko@ma-tamar.co.il  או בפקס 08-6688901, בנוסף  ישנה חובה למילוי שאלון למועמד באופן מלא, לחצו כאן.          

 • איש הקשר לעניין מכרז זה: אילה בורבא מנהלת משאבי אנוש 08-6688871

 

לצפייה בקובץ המצורף למכרז