פרסומת

דלג לתוכן העמוד

פרוטוקולים

החלטות ועדת ערר לענייני ארנונה

פרוטוקולים הועדה המקומית לתכנון ובניה 

סינון:
טבלת פרוטוקולים
שם הפרוטוקול סוג תאריך קבצי הפרוטוקולים
פרוטוקול הועדה לאיכות הסביבה מס' 2 ועדות המועצה 18/05/2020
פרוטוקול הועדה לאיכות הסביבה מס' 1 ועדות המועצה 26/01/2020
פרוטוקול הועדה לאיכות הסביבה מס' 3 ועדות המועצה 23/06/2019
פרוטוקול הועדה לאיכות הסביבה מס' 2 ועדות המועצה 05/05/2019
פרוטוקול הועדה לאיכות הסביבה מס' 1 ועדות המועצה 24/02/2019
פרוטוקול הועדה לאיכות הסביבה מס' 1 ועדות המועצה 15/08/2017
פרוטוקול הועדה לאיכות הסביבה מס' 2 ועדות המועצה 17/01/2017
פרוטוקול הועדה לאיכות הסביבה מס' 3 ועדות המועצה 24/06/2015
פרוטוקול הועדה לאיכות הסביבה מס' 2 ועדות המועצה 21/09/2014
פרוטוקול הועדה לאיכות הסביבה מס' 2 ועדות המועצה 21/09/2014
פרוטוקול הועדה לאיכות הסביבה מס' 1 ועדות המועצה 07/05/2014
פרוטוקול הועדה לאיכות הסביבה מס' 4 ועדות המועצה 15/12/2013
פרוטוקול הועדה לאיכות הסביבה מס' 3 ועדות המועצה 17/11/2013
פרוטוקול הועדה לאיכות הסביבה מס' 1 ועדות המועצה 28/02/2013