דלג לתוכן העמוד

פרוטוקולים

החלטות ועדת ערר לענייני ארנונה

פרוטוקולים הועדה המקומית לתכנון ובניה 

סינון:
טבלת פרוטוקולים
שם הפרוטוקול סוג תאריך קבצי הפרוטוקולים
פרוטוקול מליאה מס' 1 מן המניין 29/01/2023
פרוטוקול מליאה מס' 11 מן המניין 25/12/2022
פרוטוקול מליאה מס' 2 שלא מן המניין 25/12/2022
פרוטוקול מליאה מס' 4 שלא מן המניין 25/12/2022
פרוטוקול מליאה מס' 3 שלא מן המניין 25/12/2022
פרוטוקול מליאה מס' 10 מן המניין 27/11/2022
פרוטוקול מליאה מס' 9 מן המניין 30/10/2022
פרוטוקול מליאה מס' 8 מן המניין 04/09/2022
פרוטוקול מליאה מס' 7 מן המניין 31/07/2022
פרוטוקול מליאה מס' 6 מן המניין 26/06/2022
פרוטוקול מליאה מס' 5 מן המניין 29/05/2022
פרוטוקול מליאה מס' 4 מן המניין 01/05/2022
פרוטוקול מליאה מס' 3 מן המניין 27/03/2022
פרוטוקול מליאה מס' 2 מן המניין 27/02/2022
פרוטוקול מליאה מס' 1 מן המניין 30/01/2022
פרוטוקול מליאה מס' 4 שלא מן המניין 26/12/2021
פרוטוקול מליאה מס' 3 שלא מן המניין 26/12/2021
פרוטוקול מליאה מס' 11 מן המניין 26/12/2021
פרוטוקול מליאה מס' 10 מן המניין 21/11/2021
פרוטוקול מליאה מס' 9 מן המניין 17/10/2021
פרוטוקול מליאה מס' 8 מן המניין 29/08/2021
פרוטוקול מליאה מס' 7 מן המניין 25/07/2021
פרוטוקול מליאה מס' 2 שלא מן המניין 27/06/2021
פרוטוקול מליאה מס' 6 מן המניין 27/06/2021
פרוטוקול מליאה מס' 5 מן המניין 30/05/2021
פרוטוקול מליאה מס' 1 שלא מן המניין 25/04/2021
פרוטוקול מליאה מס' 4 מן המניין 25/04/2021
פרוטוקול מליאה מס' 3 מן המניין 21/03/2021
פרוטוקול מליאה מס' 2 מן המניין 21/02/2021
פרוטוקול מליאה מס' 1 מן המניין 24/01/2021
פרוטוקול מליאה מס' 11 מן המניין 27/12/2020
פרוטוקול מליאה מס' 4 שלא מן המניין 27/12/2020
פרוטוקול מליאה מס' 5 שלא מן המניין 27/12/2020
פרוטוקול מליאה מס' 10 מן המניין 29/11/2020
פרוטוקול מליאה מס' 3 שלא מן המניין 29/11/2020
פרוטוקול מליאה מס' 9 מן המניין 25/10/2020
פרוטוקול מליאה מס' 8 מן המניין 13/09/2020
פרוטוקול מליאה מס' 7 מן המניין 26/07/2020
פרוטוקול מליאה מס' 6 מן המניין 28/06/2020
פרוטוקול מליאה מס' 1 שלא מן המניין 28/06/2020
פרוטוקול מליאה מס' 5 מן המניין 01/06/2020
פרוטוקול מליאה מס' 4 מן המניין 03/05/2020
פרוטוקול מליאה מס' 2 מן המניין 01/03/2020
פרוטוקול מליאה מס' 1 מן המניין 26/01/2020
פרוטוקול מליאה מס' 3 שלא מן המניין 29/12/2019
פרוטוקול מליאה מס' 2 שלא מן המניין 29/12/2019
פרוטוקול מליאה מס' 11 מן המניין 29/12/2019
פרוטוקול מליאה מס' 10 מן המניין 08/12/2019
פרוטוקול מליאה מס' 9 מן המניין 03/11/2019
פרוטוקול מליאה מס' 8 מן המניין 15/09/2019
פרוטוקול מליאה מס' 7 מן המניין 28/07/2019
פרוטוקול מליאה מס' 1 שלא מן המניין 23/06/2019
פרוטוקול מליאה מס' 6 מן המניין 23/06/2019
פרוטוקול מליאה מס' 5 מן המניין 26/05/2019
פרוטוקול מליאה מס' 4 מן המניין 28/04/2019
פרוטוקול מליאה מס' 3 מן המניין 17/03/2019
פרוטוקול מליאה מס' 1 מן המניין 27/01/2019
פרוטוקול מליאה מס' 3 שלא מן המניין 30/12/2018
פרוטוקול מליאה מס' 2 שלא מן המניין 30/12/2018
פרוטוקול מליאה מס' 10 מן המניין 25/11/2018
פרוטוקול מליאה מס' 8 מן המניין 02/09/2018
פרוטוקול מליאה מס' 7 מן המניין 22/07/2018
פרוטוקול מליאה מס' 6 מן המניין 24/06/2018
פרוטוקול מליאה מס' 5 מן המניין 27/05/2018
פרוטוקול מליאה מס' 4 מן המניין 29/04/2018
פרוטוקול מליאה מס' 3 מן המניין 25/03/2018
פרוטוקול מליאה מס' 2 מן המניין 25/02/2018
פרוטוקול מליאה מס' 1 מן המניין 28/01/2018
פרוטוקול מליאה מס' 5 שלא מן המניין 31/12/2017
פרוטוקול מליאה מס' 4 שלא מן המניין 31/12/2017
פרוטוקול מליאה מס' 11 מן המניין 31/12/2017
פרוטוקול מליאה מס' 10 מן המניין 26/11/2017
פרוטוקול מליאה מס' 9 מן המניין 29/10/2017
פרוטוקול מליאה מס' 8 מן המניין 24/09/2017
פרוטוקול מליאה מס' 7 מן המניין 30/07/2017
פרוטוקול מליאה מס' 3 שלא מן המניין 30/07/2017
פרוטוקול מליאה מס' 6 מן המניין 25/06/2017
פרוטוקול מליאה מס' 2 שלא מן המניין 25/06/2017
פרוטוקול מליאה מס' 5 מן המניין 28/05/2017
פרוטוקול מליאה מס' 3 מן המניין 26/03/2017
פרוטוקול מליאה מס' 2 מן המניין 26/02/2017
פרוטוקול מליאה מס' 1 שלא מן המניין 26/02/2017
פרוטוקול מליאה מס' 1 מן המניין 29/01/2017
פרוטוקול מליאה מס' 12 שלא מן המניין 25/12/2016
פרוטוקול מליאה מס' 11 מן המניין 25/12/2016
פרוטוקול מליאה מס' 10 מן המניין 27/11/2016
פרוטוקול מליאה מס' 9 מן המניין 06/11/2016
פרוטוקול מליאה מס' 8 מן המניין 25/09/2016
פרוטוקול מליאה מס' 7 מן המניין 31/07/2016
פרוטוקול מליאה מס' 6 מן המניין 26/06/2016
פרוטוקול מליאה מס' 5 מן המניין 22/05/2016
פרוטוקול מליאה מס' 4 מן המניין 17/04/2016
פרוטוקול מליאה מס' 3 מן המניין 27/03/2016
פרוטוקול מליאה מס' 2 מן המניין 28/02/2016
פרוטוקול מליאה מס' 1 מן המניין 24/01/2016
פרוטוקול מליאה מס' 13 מן המניין 27/12/2015
פרוטוקול מליאה מס' 12 מן המניין 27/12/2015
פרוטוקול מליאה מס' 11 מן המניין 29/11/2015
פרוטוקול מליאה מס' 10 מן המניין 02/11/2015
פרוטוקול מליאה מס' 9 מן המניין 01/11/2015
פרוטוקול מליאה מס' 8 מן המניין 30/08/2015
פרוטוקול מליאה מס' 7 מן המניין 28/06/2015
פרוטוקול מליאה מס' 6 מן המניין 28/06/2015
פרוטוקול מליאה מס' 5 מן המניין 31/05/2015
פרוטוקול מליאה מס' 4 מן המניין 26/04/2015
פרוטוקול מליאה מס' 3 מן המניין 29/03/2015
פרוטוקול מליאה מס' 2 מן המניין 22/02/2015
פרוטוקול מליאה מס' 1 מן המניין 22/02/2015
פרוטוקול מליאה מס' 14 מן המניין 28/12/2014
פרוטוקול מליאה מס' 13 מן המניין 07/12/2014
פרוטוקול מליאה מס' 12 מן המניין 26/10/2014
פרוטוקול מליאה מס' 11 מן המניין 31/08/2014
פרוטוקול מליאה מס' 10 מן המניין 03/08/2014
פרוטוקול מליאה מס' 9 מן המניין 24/06/2014
פרוטוקול מליאה מס' 8 מן המניין 24/06/2014
פרוטוקול מליאה מס' 7 מן המניין 01/05/2014
פרוטוקול מליאה מס' 6 מן המניין 23/03/2014
פרוטוקול מליאה מס' 5 מן המניין 09/02/2014
פרוטוקול מליאה מס' 4 מן המניין 09/02/2014
פרוטוקול מליאה מס' 3 מן המניין 20/01/2014
פרוטוקול מליאה מס' 2 מן המניין 05/01/2014
פרוטוקול מליאה מס' 1 מן המניין 05/01/2014
פרוטוקול מליאה מס' 4 מן המניין 27/05/2013