לידיעתכם, בימים אלו חברת נקסטקום ממשיכה בביצוע סקר תשתיות.

במהלך העבודות, יתבצעו סימוני קווים על גבי המדרכות ושוחות בקרה למערכות התשתית (מנול) אנשי החברה יסיירו בשבילי היישוב לשם ביצוע מדידות.

נשמח לשיתוף פעולה במידה ותידרש כניסה לחצרות הפרטיים לצורך דיוק המערכות סקר התשתיות הינו נגזרת של פרויקט "ישן מול חדש" בנוה זוהר כחלק מההליך התכנוני

בכל אשר שאלה או דווח ניתן לפנות למוקד 106בטלפון 08-8000210