לאור משבר הקורונה והסגר שהוטל בהוראת הממשלה, אשר מנע/הפחית את פעילותם של בתי העסק והמפעלים בשטח שיפוט המועצה,
 
החליטה המועצה שלא לגבות את האגרה בגין פינוי הפסולות לחודש אפריל 2020.
 
לידיעתכם