תושבים/ות יקרים/ות,

לאור הזדהות המועצה האזורית תמר עם מרכז השלטון המקומי והאזורי במאבק נגד קרן הארנונה שהינה עוד דרך של השלטון המרכזי

להחלשת השלטון המוניציפלי ,
משרדי המועצה יושבתו מחר ולא תיהיה קבלת קהל.