עקב מעבר לשעון חורף מתאריך

30.10.2022 ועד 24.3.2023

שירותי ההצלה בחופי הרחצה הציבוריים יפעלו משעה 07.00-16.00