לכל התושבים,
 
שר הפנים פרסם מידע למשפחות נזקקות בנוסף נקבע אמות מידה לקבלת תווי מזון.
שימו לב לתנאי הזכאות בסעיף 2 ו3 לאמות מידה.
 
לתשומת לב התושבים, כל תושב אשר מקבל מהרשות הנחה מארנונה לשנת 2020 לפי מבחן הכנסה בשיעור של 70% ומעלה ועל מי שקיבל מהרשות הנחה בגין אזרח ותיק המקבל הבטחת הכנסה בשיעור של 100% אין צורך להגיש בקשה לקבלת תווי מזון.

 

לבדיקת זכאות לקבלת תווי מזון:

1) לפי אמות מידה לחלוקת תלושי מזון, יש למלא ולשלוח טופס בקשה לקביעת זכאות לתווי מזון בקישור כאן ולצרף מסמכים הרלוונטיים בהתאם לטופס.

2) לטופס הבקשה יש לצרף אישור העברת מידע – מיזם לביטחון תזונתי למשפחות מוחלשות יש ללחוץ כאן.

העברת הנתונים למשרד הפנים תתבצע בפעימות הבאות:

פעימה א' – הוגשו נתונים ע"פ מידע קיים במערכת גביה.

פעימה ב' – מועד תחילת הגשת בקשות 11/03/2021 עד מועד סיום הגשה 18/03/2021

פעימה ג' – מועד תחילת הגשת בקשות 1/04/2021 עד מועד סיום הגשה 8/04/2021

במסגרת השלמות ותיקונים מועד נוסף להגשה בין התאריכים 22-29/04/2021

 
אמות מידה לחלוקת תלושי מזון: