הטבות המס ניתנו בשנים האחרונות מכח הוראת שעה שהתקבלה על ידי ועדת הכספים של הכנסת, שהוארכה עקב מערכות הבחירות החוזרות

לאחר מאמצים רבים שנקטה המועצה בשיתוף רשויות אחרות ובאמצעות מרכז המועצות האזוריות, אנחנו שמחים לבשר על הארכת הטבת המס  עד סוף שנת 2020.

ההחלטה התקבלה בדיון בוועדת הכספים שהתקיים בעקבות שיתוף פעולה של ראש המועצה יחד עם ראשי רשויות נוספים שפנו אל שר המשפטים אבי ניסנקורן ואל שי חג'ג', יו"ר מרכז המועצות האזוריות, לצורך סיוע במאמצים להארכת הוראת השעה להטבת המס לתמר , כמו גם לעוד רשויות נוספות.

לאחר פעילות נמרצת של ראש המועצה, ניר ונגרלהסדיר את העניין על מנת להימנע ממצב בו הוראת השעה מתבטלת, נציגת משרד המשפטים הודיעה במהלך הדיון כי היועמ"ש אישר את ההארכה, נוכח בקשת שר האוצר לבחון בהליך מזורז את מדיניות הטבות המס