הסמינר יתקיים בין התאריכים 23-27.10.2022

סה''כ 44 מקומות ב-22 חדרים.

מחיר לעמית בחדר זוגי במשרה מלאה 1,370 ש''ח (המחיר הינו לאחר ניכוי זכאויות 2022, מחיר מלא הינו 2,870 ש''ח).

ניתן לבדוק זכאות וסכום לתשלום אצל סיגלית או אנג'לה.

*חל איסור מוחלט להעביר זכות יציאה לחו''ל לעובד אחר או לבן משפחה.

**שימו לב, הסמינר מוצע לעמיתי "שחר און" בלבד. 

הרישום הינו לשני עמיתים בחדר.


                                                                 

תם הזמן למילוי טופס זה.