עדכון הנחיות 11/05/2020

הודעה משותפת: משרד ראש הממשלה ומשרד הבריאות

הממשלה אישרה הערב שינויים בתקנות שעת חירום, וכן החלטת ממשלה לתקצוב 6 מלש״ח להשבת ישראלים מחו״ל.

תקנות שעת חירום (הגבלת פעילות)(תיקון), להלן עיקרי השינויים:

- הגבלת פעילותם של עסקים וחנויות בשעות הערב בתקופת הרמדאן, ביישובים שמרבית תושביהם מוסלמים, תיעשה מעתה רק ביישובים שהוכרזו כ"אזור מוגבל".

- תבוטל המגבלה על שהייה בגנים ופארקים ציבוריים. פעילות במתקני כושר תתאפשר תחת שילוט של הרשות המקומית בדבר הצורך בשמירה על ריחוק פיזי ומניעת התקהלות. יובהר כי עדיין קיימת מגבלה על שימוש במתקני שעשועים המצויים בגן ציבורי או בשטח ציבורי אחר.

- הפטור מחבישת מסכה במהלך טיפול נפשי הניתן לחסר ישע, יתאפשר גם ללא שמירת מרחק של 3 מטר, זאת בנוסף לפטור דומה שכבר ניתן בטיפול בקטין.

 תקנות שעת חירום (בידוד במקום לבידוד מטעם המדינה)(תיקון). 

חוזרים מחו"ל שיוכיחו יכולת לקיים בידוד ביתי באופן מלא ותקין (כמו דירה לבד, או יחידת דיור נפרדת לחלוטין מדיירים אחרים בבית), יורשו לקיים את הבידוד בביתם או במקום מתאים אחר העומד לרשותם. בנוסף, מי שכבר שוהה במלונית ויוכיח יכולת לבידוד ביתי, יוכל לצאת ולהשלים את תקופת הבידוד בביתו.  

שבים מחו"ל שלא יוכלו לקיים בידוד ביתי יופנו לבידוד במלוניות על חשבון המדינה. בנוסף, חוזר מחו"ל (כמו גם אחרים המחויבים בבידוד) לא יורשה להגיע לבידוד הבית באמצעות תחבורה ציבורית, למעט במוניות ובהתאם לכללים (שימוש במסכות, נסיעה עם חלונות פתוחים), וזאת כדי למנוע הדבקה פוטנציאלית בתחבורה ציבורית. אדם שייפר את חובת הבידוד או שייסע בתחבורה ציבורית ייקנס ויידרש להשלים את הבידוד במלונית.

האכיפה תתוגבר והמשטרה תאכוף ותוודא את בידוד הבית של השבים מחו"ל ותיעזר לצורך כך גם במפקחי רשות האוכלוסין וההגירה.

תוקף התקנה עד ליום ג׳, 19 במאי 2020.

פניה לועדת חריגים בבקשה לסיוע עקב משבר הקורונה

תושבים יקרים,
הימים ימי חזרה לשגרה בצל הקורונה, יחד עם זאת אנו מודעים לכך שלמשבר הקורונה קיימות השלכות כלכליות מצערות אשר ייתכן והשפיעו על משקי הבית המשפחתיים. לאור כך אנו רואים לנכון להזכירכם ולהמליץ בפניכם על פניה לוועדת החריגים  של המועצה בבקשה לסיוע כלכלי. הוועדה פועלת בשנתיים האחרונות במתן עזרה כלכלית למי אשר נקלע לקשיים ועומד בתנאי הסף לקבלת סיוע. אנו רואים חשיבות גדולה בחשיפת פעילות הועדה, במיוחד בימים לא שגרתיים אלו,  ומזמינים את כל מי שנקלע למשבר כלכלי עקב משבר הקורונה להגיש את דרישתו על פי המפורט בקישור המצ"ב מטה.
נתקעתם? הסתבכתם במילוי הטופס? אל תהססו, אנחנו נשמח לסייע גם במילוי הבקשה. לכל שאלה בעניין מוזמנים לפנות לאושרית מזוז, מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים,

בימים א-ה בשעות 8:30-16:30  במספר: 0502104131
להגשת בקשה לסיוע - לחץ כאן 

חגיגות ל"ג בעומר - עדכון הנחיות מיום 6/05/2020

הודעה משותפת

משרד ראש הממשלה ומשרד הבריאות 

הממשלה אישרה שורת תיקונים לתקנות שעת חירום (הגבלת פעילות) בהם הגבלות לצורך מניעת התקהלות והדבקה סביב אירועי ל"ג בעומר. תיאסר הדלקה ושהייה בסמוך למדורות בכל רחבי הארץ, למעט מדורות שיתקיימו בהר מירון תחת הנחיות מיוחדות.

התקנות קובעות כי בתקופה שמיום ה', 7 במאי 2020, ועד ליום ד׳, 13 במאי 2020, תיאסר הדלקת מדורות ברחבי הארץ. בנוסף, תיאסר בתקופה זו השהייה בשטח הר מירון, למעט אנשים הגרים במקום או שנדרשים להגיע למקום במסגרת עבודתם. כמו כן, תיאסר השכרה של צימרים ויחידות אירוח בתקופה זו בשטח הר מירון, לכל אדם שאינו מתגורר במקום. בנוסף נקבע כי בתקופה שמיום ה׳, 14 במאי 2020 ועד ליום א׳, 17 במאי 2020, בשעה 06:00 תיאסר גם כניסה ושהייה באזור המצומצם של קבר הרשב"י והיישוב מירון, וכן השכרת צימרים וחדרי אירוח באזור זה, לאנשים שאינם מתגוררים במקום.

במקום אירועי ל"ג בעומר הנהוגים בכל שנה במתחם קבר הרשב"י בהר מירון יאפשר השר לשירותי דת את קיומן של שלוש מדורות באזור קבר הרשב"י, שיתקיימו על פי היתר מיוחד, בנפרד ובמועדים שונים. מספר המשתתפים בכל אירוע הדלקה לא יעלה על 50 איש. השר לשירותי דת ייתן ייצוג שוויוני לקהילות שונות, לרבות ייצוג הולם לנשים.

עוד קובעות התקנות שאושרו כי לאורך תקופה זו לא תופעל תחבורה ציבורית אל שטח הר מירון, למעט הסעת תושבי המקום והמשתתפים באירועי הדלקת המדורות שהותרו.

על פי התקנות כל הפרה של אחת מהחובות האמורות (שהייה בשטח האסור, למעט מי שהותר לו, השכרת צימר או חדר אירוח בתקופה זו למי שאינו מתגורר במקום, הפעלת תחבורה ציבורית לאזור הר מירון בתקופה האמורה, והדלקה או השתתפות במדורה ברחבי הארץ בתקופה האסורה) – תהווה עבירה שעונשה קנס. 


בהמשך לצו בריאות העם שיחתם בימים הקרובים ע״י מנכ״ל משרד הבריאות, ויתיר התקהלויות במקום פתוח עד 50 איש, נקבע כי ביום א׳ (10.5) תוסר המגבלה על קיום חתונות, לוויות ותפילות של עד 19 או 20 איש.
*בנוסף, החל מיום א׳ (10.5) יותר לקיים בריתות במקום סגור עד 19 איש (על אף איסור ההתקהלות החל במבנה).

עוד הותר לקיים טיפול נפשי בקטין גם ללא מסיכה וללא צורך בשמירת מרחק כנדרש בתקנות, כאשר מדובר בטיפול שמעצם טיבו נדרש להתקיים תוך קרבה גדולה יותר בין המטפל למטופל.

משרד הבריאות קורא לציבור להמשיך ולהישמע להנחיות בדבר ריחוק פיזי, עטיית מסכות ושמירה על היגיינה, לשם הבטחת בריאות הציבור והמשך המאבק המשותף בהתפשטות נגיף הקורונה.

 

עדכון הנחיות ליום 5/5/2020

הודעה משותפת - משרד ראש הממשלה ומשרד הבריאות 

הממשלה אישרה שורת הקלות נוספות בתקנות לשעת חירום אשר יאפשרו את המשך חזרת המשק לפעילות בצל הקורונה. התקנות מבטלות את מגבלת היציאה מהבית מלבד אל המקומות והפעילויות שנאסרו בתקנות.
 
 * להלן עיקרי תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (הגבלת פעילות)* 

- החל מהיום הותרה פתיחת פעילויות ועסקים נוספים ובכלל זה: ספריות, כל סוגי הטיפולים (שאינם רפואיים) בגוף האדם, רפואה משלימה, מלונות וצימרים, שמורות טבע, אתרי מורשת וגנים לאומיים, גני חיות וספארי. כמו כן, הותרה הפעלת בריכות שחייה עבור ספורטאים תחרותיים ובריכות טיפוליות.

- נקבע כי מועד הפעלת הקניונים, השווקים וחדרי הכושר יהיה ביום ה׳, 7 במאי, 2020.

- מפעיל קניון יחויב בעמידה בכללים לשם שמירה על בריאות הציבור ויחתום על כך באמצעות טופס מקוון המצוי באתר משרד הכלכלה, שיועבר להמשך טיפולה של הרשות המקומית. במסגרת הכללים ימונה עובד שיהיה אחראי לביצוע הפעולות לשם שמירה על בריאות הציבור בקניון. יעשה ויסות של כניסת האנשים לקניון, לרבות עובדי הקניון, כך שבכל עת לא ישהו אנשים בקניון ביחס של יותר מאדם אחד לכל 20 מ"ר. יוצב שלט לעניין מספר השוהים המותר במקום. תיעשה הקפדה על שמירת מרחק של 2 מטר בין האנשים בקניון לרבות בתורים. יסומנו מקומות מיועדים לממתינים בתור וכן שלטים לעניין שמירה על מרחק. מפעיל של קניון יקפיד ככל הניתן שלא יהיו במעלית יותר מ-2 אנשים. תיעשה הקפדה על שמירת כללי היגיינה לרבות חיטוי משטחים. בשטחי הקניון יוצבו מתקנים עם חומר לחיטוי ידיים במקומות נגישים וזמינים. לא תתאפשר ישיבה לצורך אכילה בשטח הקניון.

- תותר פתיחה של שוק קמעונאי לאחר אישור ראש הרשות המקומית ובכפוף לתנאים הבאים: הרשות המקומית תווסת את כניסת האנשים לשוק, לרבות העובדים ובעלי העסקים, כך שבכל עת לא ישהו אנשים באזור הפתוח לציבור ביחס של יותר מאדם אחד לכל 20 מ"ר. הרשות המקומית תקבע ותיישם מנגנון להגבלת מספר השוהים בשוק, וכן תציב שלט לעניין מספר השוהים המותר במקום. הרשות המקומית תקפיד ככל האפשר, על שמירת מרחק של 2 מטרים לפחות בין אנשים בשוק רבות בתורים וזאת לשם מניעת צפיפות. יסומנו מקומות המיועדים לתור ויוצב שלט לעניין שמירה על מרחק. תיעשה הקפדה על כללי היגיינה וחיטוי משטחים. בשטחי השוק יוצבו מתקנים עם חומר לחיטוי ידיים. הרשות המקומית לא תאפשר ישיבה לצורך אכילה של מבקרים בשטח השוק ולא תאפשר כניסת אנשים שאינם עוטים מסיכה לשוק.  

- מפעיל ספרייה יחויב בתנאים נוספים הכוללים הצבת מחיצה בדלפק ההשאלה למניעת רסס, והפרדת ספרים שהוחזרו לספרייה למשך 3 ימים.

- בנוסף נקבע לגבי חנויות או עסקים לטיפולים לא רפואיים כי המפעיל רשאי להכניס מספר לקוחות ביחס של אדם על כל 15 מ"ר משטח המקום הפתוח ללקוחות, או יחס של 2 אנשים לכל קופה לפי הגבוה מביניהם.

- עוד נקבע כי על אף איסור ההגעה לחוף הרחצה, יותר מעבר בחוף לצורך פעילות ספורט ימית.

- בוטלה המגבלה על תפילה במרחק של 500 מטרים ממקום המגוריםעבודה (נותרת מגבלה של 19 אנשים בשעת תפילה במקום פתוח).

- יותר קיום ברית מילה בהשתתפות של עד 19 אנשים (במקום 10).

- במקום ציבורי ובמקום עבודה נקבע כי בבניין של מעל 5 קומות תתאפשר שהייה של חצי מהתפוסה המירבית המותרת במעלית (אפשרות לשהייה של מעבר ל-2 אנשים במעלית).

- נקבע שטיפול נפשי יותר לקיום גם ללא מסיכה, ובלבד שישמר מרחק של 3 מטר בין המטפל למטופל.

- הפעלת מקוואות - נקבע כי לצד המגבלות הקיימות עד כה (במקווה גברים עד 3 אנשים ובמקווה נשים תוך תיאום הגעה מראש) יהיה נוכח אחראי מטעם המפעיל לצורך קיום הוראות התקנה.

- בכל הנוגע למגבלות בישובים שמרבית תושביהם מוסלמים, הוארכה הוראת השעה עד ליום א׳, 10 במאי, 2020 כך שלא תותר פתיחת חנויות ועסקים בין השעות 19:30 ל- 3:00.

תוקפן של תקנות אלו עד ליום ב׳, 18 במאי, 2020. 

תקנות שעת חירום (אזור מוגבל): 

הממשלה אישרה הארכה של תקנות שעת חירום (אזור מוגבל) עד יום ג׳, 2 ביוני, 2020. במסגרת ההארכה תוכל ועדת השרים שהוקמה לצורך העניין להכריז על יישובים או על חלקים מהם, שבהם אירעה התפרצות של נגיף הקורונה, כ״אזור מוגבל״.

הארכת תוקף הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות נגיף הקורונה וקידום הליך חקיקה:

הממשלה החליטה על הארכת תוקף הסמכת שירות הביטחון הכללי לסיוע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות נגיף הקורונה עד ליום ג׳, 16 ביוני, 2020, או עד להשלמת הליך החקיקה וכניסתו לתוקף. ההחלטה תובא לאישור ועחו"ב.


משרד הבריאות קורא לציבור להמשיך ולהשמע להנחיות בדבר ריחוק פיזי, עטיית מסיכות ושמירה על היגיינה, לשם הבטחת בריאות הציבור והמשך המאבק המשותף בהתפשטות נגיף הקורונה.

המשק עובר בהדרגה לשגרת קורונה חדשה 04/05/2020

חוזרים לשגרה במשק.pdf 

ממשיכים להיות זמינים עבורכם - פעילות המועצה 

בהתאם להנחיות משרד הבריאות, חשוב לנו לעדכן אודות המשך פעילות שירותי המועצה:

 • לא תתקיים קבלת קהל במשרדי המועצה,  כל שירותי המועצה זמינים בכל רגע באמצעות האינטרנט באתר המועצה: מידע ותשלומים מקוונים, טפסים, פניה מקוונת ליצירת קשר ועוד
 • מוקד 106  תמר זמין עבורכם גם בימים אלה בכל שאלה או דיווח בטלפון:08-8000210 (לינק לפניה מקוונת)
 • כל מנהלי האגפים והמחלקות זמינים עבורכם בדוא"ל ו/או בטלפון הנייד (לחץ כאן)
 • ביטחון ופיקוח – המחלקה תמשיך לפעול להגברת תחושת הביטחון ותערוך סיורים במרחב הציבורי למנוע ונדליזם ומטרדים ועומדים לרשותכם.
 • חניה – לא תתקיים אכיפה של חניות בכחול לבן במתחם עין בוקק וחמי זוהר, אכיפת איסורי חניה (אדום לבן, נכים וכיו"ב ממשיכה כרגיל).
 • חופים- תחנות ההצלה לא יפעלו וכן לא יהיו זמינים מתקני חוף, הרחצה אסורה !
 • מנהל פיתוח קהילתי, רונן ארליך – נמצא בקשר שוטף עם גורמי הבריאות ומעדכן ההנחיות לציבור באמצעות מזכירי היישובים ואתר האינטרנט של המועצה.
 • נמשיך לעדכן גם בדף הפייסבוק שלנו, מועצה אזורית תמר - היכנסו 

בברכת ימים בריאים וטובים יותר

עדכון מיום 26/04/2020

  הנחיות יום הזיכרון ויום העצמאות 2020.pdf

הודעה משותפת : משרד ראש הממשלה ומשרד הבריאות 24/04/2020

הממשלה אישרה בישיבת ממשלה טלפונית תיקון לתקנות שעת חירום להגבלת היציאה למרחב הציבורי ביום הזיכרון, יום העצמאות וחודש הרמדאן על מנת למנוע את התפשטות נגיף הקורונה בישראל.

תקנות שעת חירום (הגבלת פעילות)(תיקון):

תקנות ליום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולנפגעי פעולות האיבה:

* תתאפשר יציאה מהבית לצורך ביקורי התייחדות והנצחה בקברי חללי צה״ל, נפגעי פעולות איבה ואתרי הנצחה החל מהיום (ד') ועד ערב יום הזיכרון, יום ב׳, 27 באפריל 2020, בשעה 16:00.

* נדגיש כי על פי התקנות בערב יום הזיכרון וביום הזיכרון (החל מיום ב׳, 27 באפריל, בשעה 16:00) לא תתאפשר יציאה מהבית לשם ביקור בבתי עלמין ואתרי הנצחה.

תקנות ליום העצמאות:

* החל מיום ג׳, 28 באפריל 2020, בשעה 17:00 ועד ליום ד׳, 29 באפריל 2020, בשעה 20:00 יוכל אדם לצאת מביתו רק לצורך הצטיידות בתרופות ובמוצרים חיוניים בלבד וקבלת שירותים חיוניים בלבד בתחום יישוב מגוריו, אלא אם בתחום זה לא קיימים שירותים אלו, ואז יוכל לקבלם ביישוב הסמוך ליישוב מגוריו. 
 
* בתקופה זו תופסק פעילות התחבורה הציבורית.

משרד הבריאות שב ומדגיש כי על האזרחים לחגוג את יום העצמאות בבתיהם. לא תתאפשר רכישה של מזון במהלך ערב יום העצמאות ויום העצמאות עצמו. תתאפשר יציאה מהבית להתאווררות ופעילות גופנית בקרבת הבית (בהתאם לתקנות), בהתאם למתכונת שחלה בליל הסדר.

תקנות לחודש הרמדאן:

בתקופה שמיום ה׳, 23 באפריל 2020, ועד יום א׳, 3 במאי 2020, ביישוב שמרבית תושביו מוסלמים וכן באזורים מסויימים בירושלים, הוחלט כי לא יפתחו עסקים וחנויות המקבלים קהל, מהשעה 18:00 ועד השעה 03:00 למחרת, למעט בית מרקחת. עסקים יוכלו לפעול בשירות משלוחים בלבד.

תיקונים נוספים אותם אישרה הממשלה לתקנות שעת החירום: 

* ניתן לצאת מהבית גם לצורך ראיון עבודה.
* יתאפשר קיום של חתונות בשטח פתוח ובהשתתפות של עד 19 אנשים תוך שמירת מרחק של 2 מטרים לפחות בין אדם לאדם. 

משרד הבריאות קורא לתושבים להישמע להחלטות שהתקבלו ולפעול לפיהן, לשמירה על בריאות המשפחות ולמניעת התפשטות הנגיף במרחב האזרחי.

כדאי לאמץ ! 15/04

סיר לחץ.pdf 

חובת לבישת מסיכות במרחב הציבורי 12/04/2020

הודעת משרד הבריאות לציבור - בנושא מסכות, החל מיום ראשון בבוקר חובה על חבישת מסכות מחוץ לבית. 

*חובה זו לא תחול במקרים הבאים:
1. ילדים מתחת לגיל 6;
2. מי שמחמת מגבלה מתקשה באופן משמעותי עם חבישת מסכה;
3. במהלך נסיעה ברכב לבד או עם אנשים הגרים יחד;
4. משתתף בשידור בכלי תקשורת;
5. שני עובדים היושבים בחדר בקביעות ובלבד שנשמר ביניהם מרחק של 2 מ'.

ב. משרד הבריאות קורא לציבור להמשיך ולהיות שותף למאמצים לבלום את התפשטות נגיף הקורונה ולהמשיך להישאר בבית. 

להלן עיקרי ההנחיות ליציאה הכרחית מהבית:
- יציאה לעבודה למי שרשאי לכך לפי החוק
- הצטיידות במזון, תרופות, שירותים ומוצרים חיוניים בלבד  
- סיוע לאדם הנדרש לכך עקב מצב רפואי או מצוקה
- העברת ילדים בין הורים גרושים
- יציאה מהבית לטווח של עד 100 מטרים
- יש להימנע מהתקהלויות
- יש להפקיד על שמירת מרחק של 2 מטרים בין אדם לאדם 
- יש להקפיד על כללי ההיגיינה.

נכון להיום ,סכנת הקורונה טרם חלפה ולכן רק אם נקפיד כולנו על ההנחיות נוכל להערך ליציאה הדרגתית מהסגר.

חג שמח- ביחד ננצח.

הנחיות עובדים זרים 31/03/2020

הנחיות עובדים זרים 31.3.2020.jpe
 

המטה הלאומי להגנה על ילדים ברשת 31/03/2020

 

מוגנות ילדים ברשת.jpe

אשפה ביתית בימי קורונה 30/3/2020

תושבים יקרים,

אחת ההשלכות של מגיפת הקורונה היא עלייה של 30% בכמויות האשפה הביתית.

עליה זו נובעת מהימצאותם של רוב התושבים בבתים במשך כל שעות היממה, כך שכמויות האשפה אשר היו מתחלקות בין מקומות העבודה, החינוך והבתים – מתרכזות כרגע רק בפחים הביתיים ובפחי הישוב.

כדי להקל על הכמויות שגם משאיות הפינוי לא התרגלו אליהן, חשוב לצמצם ככל הניתן – הפרידו אשפה והשליכו למחזור קרטונים, נייר, אריזות, טקסטיל, בקבוקי פלסטיק וזכוכית.

יחד ננצח את הקורונה !

בברכת פסח כשר ושמח, מחלקת תברואה ורישוי עסקים.

הנחיות ליוצאים לעבודה 29/3/2020

3פלייר תקציר הנחיות קורונה.pdf.pdf 

סקר שירותי המועצה לתושבים 23/3/2020

תושבים יקרים !

אנחנו פועלים לחזק את החוסן הקהילתי שלנו בתמר מול התפשטות נגיף הקורונה. הצטרפו למאמץ המשותף והביעו את דעתכן/ם בשאלון המצורף הנוגע לשיפור השירותים במועצה.

עזרו לנו לשמור על הבריאות של כולנו

תודה, ניר ונגר, ראש המועצה

לינק לסקר -https://bit.ly/3aaZ05d
 

שירות לתושב 

שירותים חברתיים קורונה
 

שאלות ותשובות לבעלי ובעלות עסקים 

 מידע לעסקים ממשרד הכלכלה  

דף מידע לעסקים 23.3.2020.pdf

עדכון 22/03/2020 חקלאות ישראלית עכשיו יותר מתמיד

חקלאות ישראלית חוסן לאומי.jpe

מכתב ראש המועצה לתושבים 19/03/2020

מכתב לתושבים עדכון מיום 19 במרץ 2020 בנושא משבר הקורונה .pdf.pdf 

עדכון 17/03/2020 בעלי עסקים - פרסום הקלות בתשלומי המיסים למועצה 

מכתב עדכון לבעלי העסקים במרחב תמר  

בהתאם להנחיות משרד הריאות האוסרות על התקהלויות, כל חופי הרחצה במתחם התיירות עין בוקק אסורים לרחצה

עדכון 15/3/2020 - קבלת קהל מחלקת גבייה

עד להודעה חדשה אין קבלת קהל במשרדי הגביה של המועצה, אנא פנו דרך מוקד 106 ונשמח לעמוד לשירותכם 

עדכון 15/3/2020 - ביטול אירועי המועצה

כל אירועי המועצה מבוטלים עד להודעה חדשה 

 • יום האישה האזורי 
 • טורניר טויטו 
 • יום הניקיון הלאומי
עדכון 15/3/2020 - מתקנים ומבני ציבור