ארנונה 2020 - מידע חשוב בנושא השגות


השגות תושבים בעניין חיובי הארנונה לשנת הכספים 2020

 1. בימים אלו אנו בוחנים את ההשגות אשר הוגשו על ידי רבים מתושבי המועצה ביחס לחיובי ארנונה אשר הוצאו לכם – לראשונה על בסיס פרטני - לשנת הכספים 2020.
 2. ידוע לנו כי אצל חלקכם, החיוב לשנת 2020 גבוה (לעיתים גבוה באופן ניכר) מהחיוב לשנים עברו. הסיבות העיקריות לכך הן המדידות העדכניות שנערכו ביחס לנכסים שמוחזקים על ידיכם, לאחר תקופה ארוכה בלא מדידות, וכן העובדה שכל משפחה ומשפחה נדרשת לשלם כעת ארנונה בגין הנכסים המסוימים שהיא מחזיקה, ולא כחלק מחיוב יישובי כוללני.
 3. כל השגה המוגשת אלי בתפקידי כמנהל הארנונה, נבחנת בכובד ראש, הן במישור העובדתי (כולל ביקורים חוזרים בנכסים עצמם) והן במישור המשפטי. לפיכך סביר להניח שנדרש לנצל את מלוא התקופה הקצובה לנו בדין על מנת להשיב להשגות (60 יום מהגשת ההשגה) ויתכן שבמקרים מסוימים אף נאלץ לבקש מועדת הערר ארכה קצרה נוספת.
 4. כל עוד חיוב הארנונה שהוצא לכם נמצא תחת בירור (השגה, ערר וכו') המועצה לא תנקוט בהליכי גבייה ביחס לאותם רכיבים שנמצאים תחת בירור, ובלבד שאת הרכיבים שאינם שנויים במחלוקת תשלמו במועד. לדוגמא, אם אתם משיגים על החיוב שהוטל עליכם בגין חניה מקורה ובוחרים שלא לשלם אותו בשלב זה, המועצה לא תנקוט נגדכם הליכי גביה, ובלבד ששילמתם כסדרם את יתר רכיבי החיוב.
 5. מי שבוחר להתנהל באופן הזה (כלומר לא לשלם את הרכיבים השנויים במחלוקת) צריך להביא בחשבון, כי אם הטענות שלו יידחו בסופו של יום, אז את הסכום שלא שולם במועדו הוא יצטרך לשלם בתוספת הפרשי הצמדה וריבית.
 6. לגופן של השגות, הרי שמעיון ראשוני אני רואה טענה חוזרת, לפיה יש לפטור מארנונה שטחים המשמשים כפרגולה/מצללה/סככה. כמובן שכל השגה כזו תבחן לגופה אולם ברמה העקרונית, שטחים מסוג זה חייבים בארנונה על פי הדין, הפסיקה, צו הארנונה של המועצה ושיטות החישוב המיושמות על ידה מזה שנים (ואינן ניתנות לשינוי בעת הזו).
 7. יחד עם זאת, כפי שצוין לעיל, כל מקרה יבחן לגופו. כך למשל, אם בבדיקה של הנכס ימצא שמדובר בלא יותר מקונסטרוקציה, בלא קירוי או הצללה כלשהם, אפשר שניתן יהיה להתייחס לשטחים כאלה כנכס שאינו ראוים לשימוש, באופן שהחיוב בגינו יהיה אפס.
 8. בהקשר זה אוסיף ואבהיר, כי את הטענה לפיה נכס שחויב על ידי המוצעה "אינו ראוי לשימוש" מחמת מצב פיזי גרוע ולכן איננו בר חיוב בארנונה, אתם יכולים להעלות ביחס לכל נכס מכל סוג. פטור כאמור אפשר שינתן כאשר מדובר במבנה שלוקה ב"נזק משמעותי" שעושה אותו בלתי ראוי לשימוש (ולא די בכך שמדובר בנכס רעוע, מוזנח או נטוש).
 9. אפשרות נוספת שעומדת בפניכם על פי דין היא לבקש פטור/הנחה בגין נכס שעומד ריק מכל אדם וחפץ וללא שימוש, וזאת במגבלות הבאות:
 • תקופה של עד 6 חודשים - הנחה בשיעור של 100%;
 • מהחודש ה- 7 עד החודש ה- 12 – הנחה בשיעור של 66.66%;
 • מהחודש ה- 13 עד החודש ה- 36 – הנחה בשיעור של 50%.

הנחה כאמור יכולה להינתן לבניין ריק פעם אחת בלבד במשך תקופת בעלותו של אדם בבנין, וכל עוד לא  שונתה הבעלות בו (להרחבה נוספת בעניין זה ראו בתת פרק 5.3 (2) לצו הארנונה של המועצה).

 1. לפי הנחיית ראש המועצה ניר ונגר, בתום בחינת ההשגות אשר הוגשו על ידיכם, אנו נפעל להסקת מסקנות באשר לאפשרויות העומדות לקראת חקיקת צו הארנונה לשנת המיסים 2021; כשלענין זה כבר הוחלט על הקמתו של צוות שיכלול גם את נציגי הישובים ג'ני אבן מעין תמר, רעות ענבר מנאות הכיכר ואסף סבג עין גדי .

בכבוד רב,

עידן שילמן, מנהל הארנונה

 • טפסים והנחות 
 • חוברת צו הארנונה לשנת 2020 תהיה במזכירות היישובים והנכם מוזמנים לבוא ולעיין בה. 
 • לנוחיותכם, כל המידע אודות ארנונה נמצא כאן
 • מחלקת הגביה פועלת בימים א'-ה' בין השעות 09:00-15:00 ניתן להגיע (בתיאום מראש) ו/או להתקשר אלינו בטלפון: 08-6688855/6
 • גם מוקד 106 תמר זמין עבורכם 24/7 בטלפון: 08-8000210 ניתן להשאיר לנו הודעה ואנו נחזור אליכם.

arnona_post