שת"פ המועצה עם מפעל הפיס


אתמול התקיימה פגישה בבית מפעל הפיס בשיתוף פעולה של אגף

הגזברות ואגף הנדסה,

בנושא תקציבי הרשות, לטובת פיתוח מבני ציבור גינות ציבוריות, מצלמות אבטחה בשטחי הרשות.

הפגישה הייתה מיטבית וחזרנו עם בשורות טובות לרשות וקבלת הקצאות ממפעל הפיס