איגרת לתושבים מראש המועצה: נחתם הסכם משמעותי בין מועצה אזורית תמר ומועצה אזורית הערבה התיכונה, בתיווך שרת הפנים איילת שקד


תושבות ותושבי תמר היקרים,

אמש נחתם הסכם משמעותי לעתיד האזור בין מועצה אזורית תמר ומועצה אזורית הערבה התיכונה, בתיווכה של שרת הפנים איילת שקד ומנכ"ל משרד הפנים יאיר הירש.

יחד עם ראש המועצה של הערבה התיכונה, מאיר צור, חתמתי על הסכם חשוב, ראשון מסוגו, הכולל החלפת שטחים ושת"פ בין המועצות.

במסגרת ההסכם תעביר מ.א. ערבה תיכונה שטחי חקלאות למ.א. תמר, בעוד מ.א. תמר תעביר לערבה תיכונה שטחי נרחבים הכוללים גם שטחי מכרות אגריגט.

בנוסף תרכוש המועצה שלנו שירותים בתחומי החקלאות (כולל תמיכה במו"פ החקלאי) ובריאות ( מרכז טיפולי, רפואה מקצועית וכ"ו) ממוא"ז ערבה בנוסף וחשוב מכך קיבלנו התחייבות שלטונית חתומה ע"י שרת הפנים וערבים לה יו"ר השילטון המקומי והשלטון האזורי שלא יפתחו לנו ועדות גבולות וחלוקת הכנסות שלא בהסכמה לעשר שנים הבאות, אני שמח שמשרד הפנים הבין שבעבודה משותפת המשלבת את צרכי שתי המועצות ולא פועלת בצורה חד צדדית כפי שהמשרד פעל בעבר ניתן להגיע להישגים לטובת כלל תושבי האזור.

כמועצה שהייתה עסוקה מעל 20 שנה בנושאי גבולות המועצה, העברות שטחים, חלוקת הכנסות “בהסכמה” וללא תמורה ובשנים האחרונות החלטה נוספת על גריעה מהכנסות המועצה כ 20% מתקציבה השוטף (30 מליון ₪) והכל בהחלטות חד צדדיות של ועדות גאוגרפיות הסכם זה הינו הישג גדול למועצה ונותן “שקט” להמשך העבודה שלנו לחיזוק וצמיחת יישוביי המועצה קידום ההתיישבות החדשה בנגב הצפון מזרחי (מבואות ערד) פיתוח וחיזוק התיירות והתעשייה במרחב.

נמשיך לעבוד בשיתוף פעולה עם כל המועצות והרשויות השכנות שלנו לטובתכם ולטובת האזור כולו

שלכם ולמענכם, ניר ונגר ראש המועצה האזורית תמר, ים המלח