המחלקה לשירותים חברתיים-הפורום ראשון בנושא "הזדקנות מיטיבה בתמר"


הפורום ראשון בנושא "הזדקנות מיטיבה בתמר",  הוא יוזמה של המחלקה לשירותים חברתיים. במפגש נכחו, ראש המועצה ניר ונגר ובעלי תפקידים נוספים ונציגות מהיישובים ותושבים ותיקים. 
המפגש היווה את אבן הפינה לתוכנית קהילתית בזקנה, המלווה על-ידי המחלקה לשירותים חברתיים ומשרד הרווחה בהובלת עו"ס  נעמי ממן , עו"ס אזרחים וותיקים  במועצה,  ומנהלת המחלקה, עו"ס אושרית מזוז .

מחכים ומצפים למפגשים הבאים המועצתיים והיישוביים של הפורום ולעבודה משותפת על פיתוח מענים עבור ויחד עם האזרחים הוותיקים במועצה.